Skip to content
Yritysten ilmastotyö on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

OpenCO2.net – työkalupakki yrityksen ilmastotyön tueksi

Ilmastotyö on yhä tärkeämpää ja siihen panostavat yritykset pärjäävät usein kilpailijoitaan peremmin. Kun ilmastonäkökulma on kiinteä osa yrityksen strategiaa, yritys tunnistaa paremmin ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja huomaa myös siihen liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Yhä useammat yritykset viestivät kunnianhimoisista ilmastotavoitteista, päästöjä vähentävistä investoinneista ja uusista vähäpäästöisistä tai hiilineutraaleista tuotteista. Ennen kuin tähän pisteeseen on päästy, on vaadittu paljon suunnittelua ja käytännön tekemistä. Tyhjä puhe tai pelkkä kiireessä toteutettu päästöjen kompensointi ei riitä tuomaan kilpailuetua. Edelläkävijäyritykset tekevät jo paljon enemmän.

Pitkäjänteinen ja systemaattinen ilmastotyö

Yrityksen ilmastotyön suunta määräytyy pitkälti yrityksen vision ja strategian pohjalta. Mikä on yrityksen lähtötilanne, mitä yritys tavoittelee ja mitä sen sidosryhmät edellyttävät? Vaatimuksia päästöjen vähentämiseen, ilmastotavoitteiden asettamiseen ja ilmastoriskien arvioimiseen voi tulla esimerkiksi lainsäätäjän, asiakkaiden ja rahoittajien suunnalta. Myös työntekijät haluavat nähdä työnantajansa tekevän oman osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tärkeää on miettiä, mitä ilmastotyöltä halutaan: pyritäänkö pienentämään hiilijalanjälkeä yrityksen sisällä vai suunnataanko katse ulospäin tavoittelemalla mahdollisimman suurta positiivista hiilikädenjälkeä. Nämä eivät sulje toisiaan pois vaan kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa.

Yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen lähtee liikkeelle tavoitteen asettamisesta. Jotta tavoitteen suuruus voidaan määritellä, on hiilijalanjäljen lähtötaso mitattava. Tämän mittauksen perusteella saadaan selville merkittävimmät päästölähteet, joihin käytännön päästövähennystoimet kannattaa kohdistaa. Toteutettujen päästövähennystoimien vaikuttavuutta voidaan seurata mittaamalla yrityksen hiilijalanjälki vuosittain. Mittaustulosten perusteella arvioidaan, miten toimintaa voitaisiin kehittää entistä vähäpäästöisemmäksi. Jatkuvaan parantamiseen tähtäävää suunnittelun, toteutuksen, mittaamisen ja kehittämisen kehää toistetaan vuosi toisensa jälkeen.

Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun yrityksen tarjoama tuote tai palvelu auttaa pienentämään sen asiakkaiden hiilijalanjälkeä. Vähäpäästöisten tuotteiden suunnittelu vaatii pohjakseen tietoa raaka-aineiden, logistiikkaketjujen ja pakkausten päästökertoimista, joiden pohjalta lasketaan tuotteen hiilijalanjälki. Kun hiilijalanjälki tunnetaan, voidaan tehdä ilmaston kannalta entistä parempia valintoja ja kehittää vähäpäästöisiä tuotteita, joilla on positiivinen hiilikädenjälki. Myös ilmastomyönteisten tuotteiden kehitys edellyttää suunnittelua, valintojen tekemistä, hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen mittaamista ja tekemällä oppimista.

Uudistunut OpenCO2.net tarjoaa kattavat ilmastotyökalut 

OpenCO2.net linkittää hiilijalanjäljen yrityksen strategiaan. OpenCO2.netin työkalujen avulla voit määrittää hiilijalanjälkiä tai -kädenjälkiä ja seurata päästöjen kehitystä. 

Organisaatiokohtainen hiilijalanjälkiaskuri mahdollistaa Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -kohtaisen päästölaskennan, jotta näet mistä organisaatiosi päästöt syntyvät. Se antaa erinomaisen lähtökohdan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target, SBT) asettamiselle ja ilmastotiekartan laatimiselle. Laskuri pohjautuu maailman käytetyimpään kasvihuonekaasulaskentastandardiin, GHG-protokollaan. 

OpenCO2.netin päästöskenaariotyökalulla voit seurata yrityksen päästötavoitteiden toteutumista. Se auttaa kunnianhimoisen, mutta realistisen tavoitteen asettamisessa ja seurannassa. Vuotuista päästökehitystä voi puolestaan tarkkailla päästöseuranta-työkalun avulla. 

Tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskuri mahdollistaa yksityiskohtaisen tuotteen hiilijalanjäljen määrittämisen, joka toimii myös tuotesuunnittelun pohjana. Laskuri pohjautuu ISO 14 067 -standardiin. OpenCO2.netin hiilikädenjälkilaskurilla Voit määrittää tuotteesi positiivisen hiilikädenjäljen, eli asiakkaalle tuottamasi positiivisen ilmastovaikutuksen verrattuna muihin tuotteisiin. Kädenjälkilaskuri pohjautuu VTT:n ja LUT-yliopiston kehittämään metodologiaan. 

OpenCO2.net on kolmen vuoden kehitystyön tuloksena kasvanut yksittäisestä päästölaskurista työkalupakiksi, joka tukee niin isojen kuin pientenkin yritysten ilmastotyötä. 

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota meihin yhteyttä niin mietitään yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne eteenpäin polullanne kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.