skip to Main Content

Strategia- ja laskentapalvelut

Autamme yrityksiä toimimaan mahdollisimman ilmastomyönteisesti. Palvelumme kattavat kaikki askeleet ilmastomyönteisen liiketoiminnan saavuttamiseksi: lähtötilanteen kartoittamisen, päästölaskennan, ilmastostrategian suunnittelun ja päästövähennyksien toteutuksen, vähähiilisten tuotteiden kehittämisen, päästöseurannan ja tuloksista viestimisen.

Autamme yrityksiä pienentämään omasta toiminnastaan syntyviä päästöjä sekä kehittämään vähäpäästöisiä ratkaisuja omaan ja yrityksen asiakkaiden käyttöön. 

Kartoitamme lähtötilanteen ja asetamme tavoitteet

Autamme yrityksiä integroimaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen osaksi liiketoimintaa ja strategiaa. Kartoitamme yrityksen tarpeet sekä liiketoimintamahdollisuudet suhteessa yrityksen omiin arvoihin ja päämääriin, globaaleihin megatrendeihin, lainsäädäntöön ja sidosryhmien vaatimuksiin. Tuemme hiilineutraaliustavoitteiden ja tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden (Science Based Targets) asetannassa, kuten myös YK:n kestävän kehityksen (Sustainable Development Goals) mukaisten tavoitteiden asettamisessa sekä kriteeristöjen laatimisessa. Avullamme yrityksesi voi kääntää päästövelvoitteet kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Suoritamme päästölaskennan

Jotta ilmastotoimet voidaan kohdentaa tehokkaasti, autamme määrittämään yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskentamme pohjautuvat maailman tunnetuimpiin ja käytetyimpiin standardeihin. Organisaation hiilijalanjäljenlaskennassa käytämme Greenhouse Gas Protocol -standardeja. Tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjäljenlaskennassa käytämme ISO 14067 -standardia. Laskenta suoritetaan meillä aina kahdesti: kahden asiantuntijan toimesta, joista toinen varmentaa laskennan (sisäinen tarkistus). Toteutamme kaikki laskennat kehittämämme OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan työkaluilla. Standardien mukaisesta, luotettavasta hiilijalanjälkilaskennasta, myönnämme yrityksille ja tuotteille Hiilijalanjälkimerkin.

Seuraamme päästötavoitteiden toteutumista

Kartoitamme tehokkaimmat keinot, joilla päästöjä pystytään vähentämään. Tarvittaessa vertailemme luotettavia hankkeita, joiden kautta voit kompensoida päästöt, joita omalla toiminnalla ei pysty vähentämään. Tuemme päästöjen seurannassa ja mahdollisten korjausliikkeiden tekemisessä, jotta yrityksesi saavuttaa asetetun tavoitteen.

Varmennamme hiilijalanjälkilaskennan

Suoritamme jo tehtyjen hiilijalanjälkilaskentojen varmentamista. Laskentastandardit täyttävät hiilijalanjälkilaskennat voivat hakea Hiilijalanjälkimerkkiä.

Määritämme positiivisen hiilikädenjäljen

Tuemme yritystäsi hiilineutraalien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Laskemme yritysten ja tuotteiden hiilikädenjälkiä, eli positiivisia ilmastovaikutuksia, joita yritykselläsi on verrattuna perinteisiin yrityksiin tai niiden tuotteisiin tai palveluihin.

Kehitämme vastuullisuusosaamista

Kehitämme yrityksesi vastuullisuusosaamista johtoryhmille sekä henkilöstölle suunnatuilla työpajoilla ja koulutuksilla. Tutustu koulutuksiin Koulutukset-sivulla.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai täytä yhteydenottolomake niin keskustellaan lisää, kuinka voimme auttaa organisaatiotasi ilmastonmuutoksen huomioimisessa liiketoiminnassa.

Kestävän kehityksen palveluiden päällikkö

Anna Gaib, kestävän kehityksen palveluiden päällikkö
anna.gaib (at) clonet.fi
+358 40 734 1432