skip to Main Content

Projekti­referenssejä

Autamme yrityksiä muuttamaan toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan ja tarjoamme työkaluja, tukea ja koulutuksia ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme toteuttaneet projekteja useille eri toimialoille. Jätä huoleksemme osa projektista, kuten organisaation hiilijalanjäljen määrittäminen tai koko projekti ilmastostrategian suunnittelusta lähtien.

Tutustu alla projekteihin, joissa olemme olleet mukana. Lisätietoja tarjoamistamme palveluista löydät palvelusivultamme.

Ilmastostrategiat ja liiketoiminnan kehittäminen

Tiimiltämme löytyy vahvaa osaamista hiilineutraaliusstrategian valmistelusta kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) mukaisten arviointikriteeristöjen suunnittelusta ja vastuullisuusteemojen määrittämisestä.

Autamme tarvittaessa päästöjä vähentävien ja ilmastoneutraalien liiketoimintakonseptien kehittämisessä sekä luotettavien kumppanien kartoittamisessa. Ne päästöt, joita ei ole mahdollista vähentää omin toimin, voidaan kompensoida luotettavista lähteistä peräisin olevilla päästövähenemäyksiköillä.

eSett

Vastuullisuustyön kehittäminen
12/2020-1/2021

Destia Oy

Suunnitelma ilmastotyölle
10-11/2020

Clic Innovation

Pakkaamisen tutkimustarpeet ja arvoketju (haastattelututkimus) ja muovijätteen kierrättäminen (hankehakemuksen tuki)
04-05/2020 ja 12/2019

IVALO.COM

Vastuullisen muodin viitekehyksen suunnittelu
9/2019 – 10/2019

Messeforum Oy

Ilmastostrategian valmistelu
6/2019 – 1/2020

Valtioneuvoston kanslia

Päästövähennys-
toimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointi
2/2019 – 11/2019

Savonlinnan oopperajuhlat

Hiilineutraaliusstrategian valmistelu
1/2019 – 5/2019

Smart & Clean -säätiö

“Kaikki muovit kiertää” -hankkeen toimijakartoitus
12/20184/2019

Qvidja Kraft Ab

Biometanoinnin tuotantokonseptien arviointi
11/20174/2018

Elinkeinoelämän keskusliitto

Pk-yritysten Ilmastobisnes.fi -sivuston suunnitteluja toteutus
1/20179/2017

OpenCO2.net

OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan kehitysprojekti
Jatkuva alkaen 2/2018

Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen määrittäminen

Omaamme vankan kokemuksen yritysten, tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjäljen mittaamisesta sekä räätälöityjen päästölaskurien toteuttamisesta. Autamme tunnistamaan päästölähteet sekä keräämään ja tarkistamaan laskennassa tarvittavat lähtötiedot ja päästökertoimet. Autamme myös hiilineutraalien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tuemme yritystäsi prosessin alusta loppuun asti ja varmistamme, että päästölaskenta toteutetaan luotettavasti standardeihin perustuen ilman viherpesun vaaraa.

Apuna laskennassa käytämme Clonetin kehittämää OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustaa.

PaaPii Design Oy

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta
12/2020-5/2021

Jospak Oy

Tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskenta
3/2021-5/2021

Glaston Oyj Abp

Scope 1 ja Scope 2 päästölaskenta
9/2020-10/2020

ISS Palvelut Oy

Kiinteistön ylläpito-, siivous- ja ravintolapalveluiden
päästölaskennan määrittelyt
1/2020-5/2020

Happy Hamlet

Matkustamisen päästölaskenta ja päästölaskurin suunnittelu ja toteutus
11/2019 – 12/2019

Lindström Oy

Panttikassin päästölaskenta
10/2019 – 12/2019

Varova Oy

Kuljetuspalveluiden päästölaskenta ja päästölaskurin toteutus
10/2019-6/2020

Finlayson Oy

CO2/NEG.-tuoteperheen päästölaskenta
9/2019-11/2019

Kontram Oy

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta
6/2019-3/2020

Novita Oy

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta
5/2019-8/2019

Savonlinnan Oopperajuhlat

Organisaation hiilijalanjäljen laskenta
1/2019-5/2019

Teosto ry

Organisaation hiilijalanjäljen laskenta ja suunnitelma toiminnan muuttamisesta hiilineutraaliksi
12/2018-4/2019

Hyria Koulutus Oy

Oppilaitoksen hiilijalanjäljen laskenta
11/2018-4/2019

Koulutukset ja haastekilpailut

Autamme vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusosaamista ja innovaatiokyvykkyyttä. Olemme kokenut yhteistyökumppani vastuullisuus-, ilmasto- ja hiilijalanjälkikoulutuksien järjestämisessä yritysten johtoryhmille ja henkilöstölle. Jätä huoleksemme myös haastekilpailujen suunnittelu ja toteutus sekä idea- ja innovaatiotyöpajojen järjestäminen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Climate Leadership Coalition

Nollapäätöpäivän koordinointi
Jatkuva alkaen 9/2017

Haus Kehittämiskeskus Oy

Esitys: Kohti pienempää matkustuksen hiilijalanjälkeä
5/2020

STJM ry

Hiilijalanjäljen laskenta – koulutus
4/2020

Avance-johtamiskoulutus

Ilmastovastuu liikkeenjohdon näkökulmasta -koulutus
2/2020

Lindström Oy

Hiilijalanjälkikoulutuksen järjestäminen, mukaan lukien elinkaariarviointi (LCA)
12/2019

Adven

Hiilikädenjälki-haastekilpailu
9/2019 – 10/2019

Global Crisis Now

Järjestelyt ja koordinointi: Zero Emission Summit, New York
9/2017

TID Business Forum

Esitelmä: Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille mahdollisuus
3/2018

JLY Jätelaitosyhdistys

Esitelmä: Kiertotaloudesta vastuullista liiketoimintaa
5/2017

Stora Enso

Vastuullisuusasiantuntija Stora Enson ja IndustryHack Oy:n ”Hack the Pack”-innovaatiokilpailussa
3/2017

IndustryHack Oy

Vastuullisuusasiantuntija Stora Enson ja IndustryHack Oy:n Hack the Pack -innovaatiokilpailussa
3/2017

Leadership as a service

Tarvitseeko organisaatiosi pidempiaikaista asiantuntijuutta ja johtamista? Tarjoamme johtamis- ja kehittämipalveluja kuukausipohjaisella laskutuksella myös pidempiin projekteihin.

CLC ry

Kansalaisten aktivointi ja julkiset hankinnat -fokusalueesta vastaaminen
Jatkuva alkaen 2/2018

Kehitysjohtaja
9/2017-2/2018