skip to Main Content

Projektireferenssejä

Novita Oy (5/2019 – 8/2019)

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

Novita Oy:n hiilijalanjälki määritettiin vuodelle 2018. Päästölaskenta toteutettiin OpenCO2.net -alustan hiilijalanjälkilaskurilla.

Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautui GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Päästölaskentaan sisällytettiin kaikki suorat päästöt omista päästölähteistä (Scope 1) sekä ostoenergian päästöt (Scope 2). Epäsuorista päästöistä (Scope 3) laskentaan sisällytettiin sellaiset päästölähteet, joista oli saatavilla luotettavat lähtötiedot.

Novita_logo_pms281C

Savonlinnan Oopperajuhlat (1/2019 – 5/2019)

Savonlinnan Oopperajuhlat hiilineutraaliksi

Clonet ja CO2Esto toteuttivat yhdessä hankkeen jonka tavoitteena oli selvittää Savonlinnan Oopperajuhlien mahdollisuudet toimia hiilineutraalisti.

Hankkeessa:

  • Määritettiin Savonlinnan Oopperajuhlien hiilijalanjälki OpenCO2.net -alustan hiilijalanjälkilaskurilla
  • Kartoitettiin omat keinot päästöjen vähentämiseen
  • Tarkasteltiin päästöjen hyvittämismahdollisuutta CO2Eston päästöleikkurilla sekä laskettiin tarvittavien päästöoikeuksien määrä ja hankintakustannukset
Oopperajuhlat_logo

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (12/2018 – 4/2019)

Hiilijalanjäljen määrittäminen

Teoston hiilijalanjälki määritettiin perusvuodelle 2017. Päästölaskenta toteutettiin OpenCO2.net -alustan hiilijalanjälkilaskurilla.

Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautui GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Päästölaskentaan sisällytettiin kaikki suorat päästöt omista päästölähteistä (Scope 1) sekä ostoenergian päästöt (Scope 2). Epäsuorista päästöistä (Scope 3) laskentaan sisällytettiin sellaiset päästölähteet, jotka ovat Teoston toiminnan kannalta olennaisia ja joista oli saatavilla luotettavat lähtötiedot.

Teosto_logo

Hyria Koulutus Oy (11/2018 – 4/2019)

Oppilaitoksen hiilijalanjäljen laskenta

Hyrian hiilijalanjälki määritettiin perusvuodelle 2017. Päästölaskenta toteutettiin OpenCO2.net -alustan hiilijalanjälkilaskurilla.

Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautui GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Päästölaskentaan sisällytettiin kaikki suorat päästöt omista päästölähteistä (Scope 1) sekä ostoenergian päästöt (Scope 2). Epäsuorista päästöistä (Scope 3) laskentaan sisällytettiin sellaiset päästölähteet, jotka ovat Hyrian toiminnan kannalta olennaisia ja joista oli saatavilla luotettavat lähtötiedot.

Hyria-logo

Smart & Clean -säätiö (12/2018 – 4/2019)

“Kaikki muovit kiertää” -hankkeen toimijakartoitus

Projektin tavoitteena oli tuottaa nykytilakuvaus muovin kiertotaloudesta metropolialueella (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Lahti).

  • Vaiheessa 1 arvioitiin pääkaupunkiseudun muovijätemääriä ja toteutettiin avaintoimijoiden haastattelut (12 kpl).
  • Vaiheessa 2 työn tavoitteita kirkastettiin haastattelemalla ensimmäisessä vaiheessa esiin tulleita keskeisiä toimijoita (11 kpl).

Projekti toteutettiin 3E Energyn ja Clonetin yhteistyönä.

S&C_säätiö

Climate Leadership Coalition, CLC (2/2018 ->)

Kansalaisten aktivointi ja julkiset hankinnat -fokusalueesta vastaaminen

Työ pitää sisällään muun muassa Nollapäästöpäivän koordinaattorin tehtävät ja Civic Engagement -teemaryhmän vetovastuun.

clc-logo-RGB-share

OpenCO2.net (2/2018 ->)

OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan kehitysprojekti

Projektin tavoitteena oli kehittää kaikille avoin hiilijalanjälkialusta, jossa:

  • voi vertailla eri tuotteiden ja palvelujen päästöjä
  • on helppo pitää päästökerrointiedot ajan tasalla
  • voi laskea yrityksen, tuotteen, palvelun, tilaisuuden tai vaikkapa yksittäisen kansalaisen päästöt hiilijalanjälkilaskurilla

Projektin tuloksena avattiin toukokuussa 2018 selainpohjainen OpenCO2.net-hiilijalanjälkialusta, jota kehitetään koko ajan eteenpäin.

Projekti toteutettiin yhdessä Quantum Coden ja Katse Design Oy:n kanssa.

OpenCO2.net_logo

Qvidja Kraft (11/2017-4/2018)

Biometanoinnin tuotantokonseptien arviointi

Projektin tavoitteena oli arvioida Qvidja Kraftin kehittämän metanointiteknologian hyödyntämiseen perustuvia biometaanin tuotantokonsepteja.

Työssä arvioitiin biometanoinnin soveltuvuutta yhteensä yhdeksään tuotantokonseptiin, jotka perustuivat biokaasun tuotantoon, puun kaasutukseen, vedyn tuotantoon elektrolyysillä ja erilaisten teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Arviointi toteutettiin laskemalla tuotantokonseptien hyötysuhteet (energiatehokkuus), saavutettavat CO2-päästövähenemät ja tuotantokustannukset.

Qvidja-Kraft-logo

TID Business Forum (3/2018)

Esitelmä TID Business Forumissa Porvoossa 8.3.2018: Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille mahdollisuus

Katso esitys YouTubesta ja tutustu PowerPoint-esitykseen.

Esitelmästä on kirjoitettu myös seuraava blogikirjoitus:

tid_forum

Climate Leadership Coalition CLC (9/2017-2/2018)

Kehitysjohtajan tehtävät

Clonetin Sari Siitonen toimi CLC:n kehitysjohtajana syyskuun 2017 ja tammikuun 2018 välisen ajan. Tänä aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 39:stä 45:een.

Tehtävään kuului toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa CLC:n teemaryhmien toiminnan koordinointi.

Katso blogikirjoitukset:

clc-logo-RGB-share

Myrskyvaroitus ja Climate Leadership Coalition CLC (9/2017)

Nollapäästöpäivä kouluissa 21.9.2017

Kansainvälisen nollapäästöpäivän 21.9. tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kiinnittää huomiota omien valintojemme aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin ja herätellä tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja.

Clonet kokosi yhdessä Talous ja Nuoret TATin kanssa koulujen käyttöön opetusmateriaalipaketin. Materiaalipakettiin sisällytettiin valmiiksi saatavilla olevaa opetusmateriaalia ilmastonmuutoksesta, kuten Pinja Siparin laatima Open ilmasto-opas ja monialainen opetusmateriaali Ilmasto.nyt.

Lisäksi yhdessä TATin kanssa laadittiin opetusta tukemaan PowerPoint-esitys ja kaksi ruokalan seinälle tulostettavaa julistetta:

Yhdessä Minwin Solution Oy:n kanssa ideoitiin BoastIt-sovellukseen perustuva Nollapäästöpäivän kilpailu kouluille.

Myrskyvaroitus_ry-logo
clc-logo-RGB-share

Global Crisis Now, Climate Leadership Coalition CLC ja Ålandsbanken (9/2017)

Zero Emission Summit, New York 21.9.2017

Zero Emission Summitin tarkoituksena oli kiinnittää huomiota kansalaisten mahdollisuuksiin hillitä ilmastonmuutosta.

Clonet avusti tilaisuuden järjestelyissä, laati yhteenvedon tilaisuuden esityksistä ja kokosi esimerkkejä työkaluista, joiden avulla yksittäiset kansalaiset voivat vähentää omaa ilmastokuormitustaan:

Yksi esitellyistä työkaluista oli Ålandsbankenin kehittämä Itämerikortti, johon yhdistetyn Åland Indexin avulla kansalainen saa tietoa ostostensa hiilijalanjäljestä ja voi sen perusteella parantaa ympäristön tilaa kiinnittämällä huomiota elämäntyyliinsä ja tukemalla ympäristönsuojeluhankkeita.

clc-logo-RGB-share

Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1-9/2017)

Pk-yritysten ilmastobisnes

Projektin tavoitteena oli:

  • selvittää pk-yritysten ilmastobisneksen edellytyksiä ja nykytilaa
  • tarjota työkaluja ja vinkkejä, jotka kannustavat uusia pk-yrityksiä ottamaan ensiaskeleita ilmastobisneksen suuntaan.

Hankkeen tulokset on koottu Ilmastobisnes.fi -nettisivustolle. Sivusto tarjoaa pk-yrityksille kaksi helppokäyttöistä ja ilmaista työkalua – päästölaskurin ja päästömittarin – sekä käytännön neuvoja päästöjen vähentämiseen ja checklistoja siitä, mistä voi saada apua ilmastobisneksen kehittämiseen ja miten ilmastotoimista viestiminen vahvistaa yrityksen brändiä. Lisäksi sivustolle on koottu monipuolinen läpileikkaus eri toimialojen case-esimerkkejä.

Projektin tuloksia on esitelty myös seuraavissa blogikirjoituksissa:

EK_logo

Jätelaitosyhdistys (5/2017)

Esitelmä Jätelaitospäivillä Jyväskylässä 10.5.2017: Kiertotaloudesta vastuullista liiketoimintaa

Linkki esitelmään.

Esitelmästä on kirjoitettu myös seuraava blogikirjoitus:

Logo_jätelaitosyhdistys

Stora Enso Oyj ja IndustryHack Oy (3/2017)

Hack the Pack -innovaatiokilpailu, 3.-5.3.2017, Imatra

Stora Enso järjesti yhdessä Industryhackin kanssa Hack the Pack -innovaatiokilpailun. Haasteena oli tehdä koko pakkauksen arvoketju, puun kaatamisesta asiakkaalle päätyvään lopputuotteeseen asti, entistä läpinäkyvämmäksi. Erityisesti korostettiin pakkauksen vastuullisuutta.

Clonet oli mukana vastuullisuusasiantuntijana.

Hack the Pack -innovaatiokilpailusta on kirjoitettu myös seuraava blogikirjoitus:

Stora_Enso
Logo_Industryhack
Back To Top