skip to Main Content

Clonet – kumppanisi ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehittämisessä

Tarjoamme OpenCO2.net -alustan työkalut ja palvelut hiilijalanjäljen mittaamiseen sekä ilmastoliiketoiminnan kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on auttaa asiakkaitamme toimimaan entistä ilmastomyönteisemmin. Autamme yritystänne asettamaan ja saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Jotta tavoitteisiin voidaan päästä, on ensin tunnettava oman toiminnan hiilijalanjälki, toteutettava tarvittavat päästövähennystoimenpiteet ja seurattava päästökehitystä. Ne päästöt, joita ei ole mahdollista vähentää omin toimin, voidaan kompensoida luotettavista lähteistä peräisin olevilla päästövähenemäyksiköillä.

Haluamme auttaa teitä myös kehittämään uusia ilmastomyönteisiä liiketoimintamalleja ja kasvattamaan samalla positiivista hiilikädenjälkeänne.

Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen, luotettavuuteen ja joustavuuteen.

Clonet on ilmastoneutraali palveluntarjoaja.

Pienempiä hiilijalanjälkiä

Tarjoamme seuraavia palveluja hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen mittaamiseen:

 • OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan työkalut hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaan ja päästöseurantaan (sekä ilmaiset palvelut että laajemmat maksulliset palvelun käyttöoikeudet)
 • Räätälöityjen hiilijalanjälkilaskureiden toteuttaminen
 • Organisaation hiilijalanjäljen määrittäminen ja päästöseuranta perustuen GHG Protocol -standardien ohjeistukseen
 • Tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittäminen perustuen ISO 14067 -standardin ohjeistukseen
 • Päästövähennyskeinojen kartoittaminen ja päästöjen kompensointimahdollisuuksien vertailu
 • Positiivisen hiilikädenjäljen määrittäminen VTT:n ja LUT:n kehittämän menetelmän mukaisesti
 • Hiilineutraalit tuotteet ja palvelut yhteistyössä CO2eston kanssa

Olemme auttaneet muun muassa Novitaa, Kontramia ja Hyriaa määrittämään organisaatioidensa hiilijalanjäljet sekä Finlaysonia ja Lindströmiä valikoitujen tuotteiden päästölaskennassa. Yhdessä Varovan kanssa toteutimme OpenCO2.net -pohjaisen laskurin kuljetuspalelujen päästölaskentaan.

clonet_teaser_330x330_2R2

Vastuullista liiketoimintaa

Autamme yrityksiä muuttamaan toimintaansa entistä ilmastomyönteisempään suuntaan:

 • Ilmastonäkökulman huomioon ottaminen yrityksen strategiassa ja johdon työpajat
 • Päästövähennystavoitteiden asettaminen, mukaan lukien tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Targets)
 • Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen ja kriteeristöjen laatiminen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs)
 • Uusien päästöjä vähentävien ja ilmastoneutraalien liiketoimintakonseptien kehittäminen

Olemme muun muassa auttaneet IVALO.COMia kehittämään vastuullisen muodin viitekehyksen verkkokauppaansa.

clonet_teaser_330x330_1R

Koulutusta ja yhteiskehittämistä

Autamme vahvistamaan yrityksenne vastuullisuus­osaamista ja innovaatio­kyvykkyyttä:

 • Vastuullisuus-, ilmasto- ja hiilijalan­jälkilaskenta­koulutukset yritysten johtoryhmille ja henkilöstölle
 • Haastekilpailujen suunnittelu ja toteutus
 • Idea- ja innovaatiotyöpajojen  järjestäminen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille

Järjestimme esimerkiksi Lindströmin henkilökunnalle koulutuksen elinkaariarvioinnista (LCA) ja hiilijalanjälkilaskennasta sekä autoimme Advenia toteuttamaan hiilikädenjälki-haastekilpailun Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan opiskelijoille.

clonet_teaser_330x330_3R

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Yhteydenottolomake FIN