skip to Main Content

Clonet – kumppanisi ilmastobisneksen kehittämisessä

Lisää ilmastobisnestä

  • Ideoidaan yhdessä johtoryhmänne, henkilöstönne tai yhteistyökumppaneidenne kanssa, kuinka ilmastokysymykset linkittyvät strategiaanne ja kuinka vastuulliset tekonne voidaan kääntää uudeksi bisnekseksi.
  • Kehitetään uusia cleantechiin ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintakonsepteja ja etsitään niihin sopivat yhteistyökumppanit.
  • Arvioidaan uusien teknologioiden ja liiketoimintakonseptien päästövähennyspotentiaalit.
clonet_teaser_330x330_1R

Pienempiä hiilijalanjälkiä

  • Määritetään yrityksenne, tuotteenne, palvelunne tai tilaisuutenne hiilijalanjälki.
  • Kehitetään nettisivusto, konsepti tai kampanja, joka auttaa myös suurta yleisöä huomaamaan liiketoimintanne ilmastomyönteisyyden ja vahvistamaan yrityksenne brändiä vastuullisena toimijana.
clonet_teaser_330x330_2R2

Yhteiskehittämistä

  • Viedään yrityksenne aloitetoiminta uudelle tasolle: avataan innovaatiotoimintanne sidosryhmille, ja varmistetaan edellytykset myös ideoiden käytännön toteuttamiselle.
  • Suunnitellaan ja järjestetään haastekilpailu, jonka avulla yrityksenne voi hakea uusia vastuullisia ratkaisuja eri alojen osaajilta.
clonet_teaser_330x330_3R
Back To Top