skip to Main Content

Clonet – kumppanisi ilmastobisneksen kehittämisessä

Pienempiä hiilijalanjälkiä

Tarjoamme työkaluja ja konsulttipalveluja hiilijalanjäljen ja hiilikädenjälkien mittaamiseen ja päästöjen vähentämiseen:

  • Räätälöityjen hiilijalanjälkilaskurien toteutus
  • Organisaation, tuotteen, palvelun tai tilaisuuden hiilijalanjäljen laskeminen sekä päästövähennystavoitteiden asettaminen ja mahdollisten päästövähennyskeinojen ja päästöjen kompensointimahdollisuuksien kartoittaminen
  • Positiivisen hiilikädenjäljen laskeminen
  • Hiilineutraalit tuotteet ja palvelut yhteistyössä CO2eston kanssa

Olemme auttaneet muun muassa Novitaa ja Hyriaa määrittämään organisaatioidensa hiilijalanjäljet sekä Finlaysonia ja Lindströmiä valikoitujen tuotteiden päästölaskennassa. Yhdessä Varovan kanssa toteutimme OpenCO2.net -pohjaisen laskurin kuljetuspalelujen päästölaskentaan.

clonet_teaser_330x330_2R2

Koulutusta ja yhteiskehittämistä

Autamme vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusosaamista ja innovaatiokyvykkyyttä:

  • Vastuullisuus-, ilmasto- ja hiilijalanjälkilaskentakoulutukset yritysten johtoryhmille ja henkilöstölle
  • Haastekilpailujen suunnittelu ja toteutus
  • Idea- ja innovaatiotyöpajojen  järjestäminen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille

Järjestimme esimerkiksi Lindströmin henkilökunnalle koulutuksen elinkaariarvioinnista (LCA) ja hiilijalanjälkilaskennasta sekä auttaneet Advenia toteuttamaan hiilikädenjälki-haastekilpailun Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan opiskelijoille.

clonet_teaser_330x330_3R

Vastuullista liiketoimintaa

Autamme yrityksiä muuttamaan toimintaansa entistä ilmastomyönteisempään suuntaan:

  • Vastuullisuus- tai ilmastostrategian laatiminen ja johdon työpajat
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen ja kriteeristöjen laatiminen
  • Uusien päästöjä vähentävien ja ilmastoneutraalien  liiketoimintakonseptien kehittäminen

Olemme muun muassa auttaneet IVALO.COMia kehittämään vastuullisen muodin viitekehyksen verkkokauppaansa.

clonet_teaser_330x330_1R

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Yhteydenottolomake FIN