skip to Main Content

Lisää ilmastobisnestä

Kehitetään vastuullisuudesta liiketoimintaa

  • Ideoidaan yhdessä johtoryhmänne, henkilöstönne tai yhteistyökumppaneidenne kanssa, kuinka ilmastokysymykset linkittyvät strategiaanne ja kuinka vastuulliset tekonne voidaan kääntää uudeksi bisnekseksi.
  • Kehitetään uusia cleantechiin ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintakonsepteja ja etsitään niihin sopivat yhteistyökumppanit.
  • Arvioidaan uusien teknologioiden ja liiketoimintakonseptien päästövähennyspotentiaalit.

Muut palvelut

Ilmastohyödyt näkyviksi

Lue lisää.

Yhteiskehittäminen

Lue lisää.

Back To Top