skip to Main Content

Lisää ilmastobisnestä

Clonet edistää yritysten kestävää arvonluontia tarjoamalla seuraavia palveluja:

  • Strategiatyöpajat – analysoidaan yhdessä johtoryhmänne, henkilöstönne tai yhteistyökumppaneidenne kanssa, kuinka ilmastokysymykset linkittyvät strategiaanne ja kuinka vastuulliset tekonne voidaan kääntää uudeksi bisnekseksi. Määritellään visio, asetetaan strategiset tavoitteet ja mittarit tavoitteiden seurantaan.
  • Ilmastobisneksen kehittäminen – kehitetään uusia cleantechiin ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintakonsepteja ja etsitään niihin sopivat yhteistyökumppanit.
  • Ilmastomyönteisten teknologioiden ja liiketoimintakonseptien analyysit – arvioidaan energiatehokkuus- ja päästövähennyspotentiaalit sekä kustannusvaikutukset.

Muut palvelut

Pienempiä hiilijalanjälkiä

Lue lisää.

Yhteiskehittämistä

Lue lisää.

Back To Top