Skip to content

Valonpilkahduksia Bonnin ilmastokokouksesta

Yksi Bonnin ilmastokokouksen ensimmäisen viikon edistysaskeleista oli, että Syyria maailman viimeisenä maana ilmoitti aikovansa allekirjoittaa Pariisin sopimuksen. Sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut jo 169 maata, jotka edustavat noin 88 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Ainakaan vielä USA:n kielteinen suhtautuminen sopimukseen ei ole saanut seuraajikseen muita maita.

Kun sopimuksen toteuttamisen yksityiskohdista neuvottelevat käytännössä kaikki maailman maat, yhteisymmärryksen löytäminen vie aikaa. Olemassaolonsa puolesta pelkäävien kehittyvien saarivaltioiden, työpaikkojen puolesta taistelevien fossiilisiin polttoaineisiin nojaavien maiden ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ajavien maiden lähtökohdat neuvotteluille näyttävät olevan hyvin erilaiset. Yksi toivoo taloudellista tukea, toinen seisoo molemmat jalat jarrulla ja kolmas korostaa prosessin ja seurannan merkitystä.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen viesti siitä, että maapallon lämpötila on jo tähän mennessä noussut 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna, vahvistaa näkemystä ilmastonmuutosta hillitsevien toimien kiireellisyydestä. Vaikka viime aikoina nähdyt sään ääri-ilmiöt huolestuttavat ihmisiä, toisessa vaakakupissa on edelleen pelko savupiipputeollisuuden kilpailukyvyn heikkenemisestä ja työpaikkojen katoamisesta.

Vanhoja työpaikkoja häviää, tilalle syntyy uusia vihreitä työpaikkoja

Yksi Bonnissa esitellyistä menestystarinoista on Vancouver, joka vuonna 2011 asetti itselleen kunnianhimoiset tavoitteet Vihrein kaupunki -toimintasuunnitelmassaan (Greenest City Action Plan). Vancouver on onnistunut lisäämään vihreitä työpaikkoja noin 50 prosentilla vuoden 2010 jälkeen – samalla kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty noin 15 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Rohkaisevaa on, että Yhdysvalloissa jo yhdeksän osavaltion, 252 kaupungin ja lukuisien yritysten ja yliopistojen allekirjoittama We Are Still In -julistus sai paljon huomiota ilmastokokouksessa. Vaikka keskushallintotasolla ilmastonmuutosta ei tunnusteta uhkana, esimerkiksi Oregonin osavaltiossa uskotaan täysin uusiutuvaan energiaan nojaavaan tulevaisuuteen. Hiilen käyttö aiotaan ajaa alas jopa terästeollisuudessa, kun raudan pelkistys tehdään jatkossa koksin asemesta vedyllä. Oregonin senaattori Jeff Merkley korosti perjantaina Energiapäivän puheessaan intohimon ja innostuneisuuden merkitystä.

On tärkeää edetä koko ajan oikeaan suuntaan, jotta korkealle asetettu rima saadaan ylitettyä

Kunnianhimoiset tavoitteet ja intohimoinen suhtautuminen niiden saavuttamiseen ja jopa ylittämiseen on aivan erilainen lähtökohta kuin se, kuinka mahdollisimman pienin rakenteellisin muutoksin ja alhaisin kustannuksin saavutettaisiin tavoitteet juuri ja juuri aikataulussa. Koska kansainvälinen – ja ehkä kansallinenkin – päätöksentekoprosessi on aivan liian hidas vastaamaan valtavaan ilmastohaasteeseen, on yksittäisten kansalaisten toimilla ratkaiseva merkitys päästöjen vähentämisessä.

Suomalainen asiantuntijuus vahvasti esillä

Kansalaisten aktivoiminen ilmastotoimiin on yksi CLC:n toiminnan painopisteistä. CLC:n tukema ja suomalaisen Myrskyvaroitus ry:n kehittämä Kansalaisen ilmastolupaus näkyy ilmastokokouksessa YK:n voimakkaasti markkinoiman Climate Neutral Now -aloitteen osana. Keskiviikkona 15. marraskuuta kansalaisten ilmastotoimien merkityksestä keskustelevat Nordic Pavilionissa klo 17 alkaen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Senior Director Martin Frick UNFCCC:stä ja toimitusjohtaja Leena Vuotovesi Iin Micropolis Oy:sta. Keskustelua moderoi CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää.

Kuva: Timo Tyrväinen, pääekonomisti, CLC

Blogiteksti on julkaistu Climate Leadership Councilin (CLC) sivuilla, jolle Clonet Oy tuottaa kehitysjohtamispalvelua.