Skip to content

Nollapäästöpäivä Suomen kouluissa

Tänään 21.9. vietetään kansainvälistä Nollapäästöpäivää.Vuodesta 2008 vietetyn päivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin. Myös Suomen koulut on kutsuttu osallistumaan päivän viettoon.

Maapallon keskilämpötilojen arvioidaan olevan 50 vuoden päästä keskimäärin 1-3 astetta korkeampia kuin vuosina 1981-2010, riippuen kasvihuonekaasujen tulevista päästöistä. Pariisin ilmastosopimuksen 2015 tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen. Tällä hetkellä tavoitteeseen pääsy on vakavassa vaarassa. Kotitalouksien valinnoilla on suuri merkitys syntyviin hiilidioksidipäästöihin eikä päästövähennystavoitetta voida saavuttaa ilman kuluttajien aktiivista roolia.

Opetushallitus kannustaa kouluja viettämään Nollapäästöpäivä 21.9. kouluissa. Oppilaiden kanssa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi asumisen energiatehokkuuteen, puhtaaseen liikenteeseen, vähäpäästöiseen ruokaan, ilmastomyönteisiin hankintoihin sekä jätteiden välttämiseen.

Opetushallitus ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoavat sivuillaan opetusta tukevia materiaaleja ja ideoita Nollapäästöpäivän viettämiseen. Oppilaat haastetaan  myös osallistumaan Nollapäästöpäivän kilpailuun, jossa oppilaat voivat leveillä omilla ilmastoteoillaan Boast It -sovelluksessa (#kouluskaba). Eniten jaettujen ilmastotekojen tekijät kilpailevat hienoista palkinnoista, kuten leirikoulusta ja luokkaretkestä.

Tapiolan lukiossa Nollapäästöpäivän tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin, lisätä tietoisuutta ja kannustaa toimintaan sekä saada kestävän kehityksen periaatteet osaksi nuorten elämää. ”On tärkeää saada nuoret ymmärtämään, että omalla jokapäiväisellä toiminnalla ja esimerkiksi kulutusvalinnoilla on merkitystä”, toteaa opettaja Kaisa Kokko. Koulun agendalla on mm. paperin säästäminen, energian säästäminen koulussa ja koulumatkalla, jätteiden lajittelu ja kierrättäminen sekä ruokajätteen minimointi. Nämä kaikki ovat tärkeitä osatekijöitä päästöjen vähentämisessä.

Jaa vastuulliset valintasi ja vinkit ilmastoystävälliseen kuluttamiseen sosiaalisessa mediassa hashtagilla: #nollapäästöpäivä tai #ZeroEmissionsDay

Clonet Oy on ollut mukana kokoamassa Nollapäästöpäivän materiaalipakettia kouluille yhdessä Myrskyvaroituksen ja Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n kanssa.