Skip to content
Mitä yritykseni voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Mitä yritykseni voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Kaikkia ilmastonmuutoksesta johtuvia muutoksia ei pystytä pysäyttämään ja keskiössä on nyt ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen, kertoo uusin ilmastoraportti. Raportin mukaan mahdollisuus ilmastonmuutoksen hidastamiseen on kuitenkin vielä olemassa, mutta aikaikkuna on sulkeutumassa. Yritys voi omilla toimillaan kantaa kortensa kekoon.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maanantaina kuudennen arviointiraportin toisen osan. Raportin pääpaino on muutoksen nopeudessa ja muutoksiin sopeutumisessa. Raportin mukaan ilmasto lämpenee aiempia arvioita nopeammin ja edes Pariisin ilmastosopimuksen mukainen 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen ei pysty estämään jo käynnistyneitä muutoksia. Ilmastonmuutoksen hillinnällä voidaan kuitenkin pienentää riskejä ja jopa pysäyttää joitakin muutoksia.

Raportti peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista korjausliikettä, jolla on kiire. Toimiksi se ehdottaa perustavanlaatuista kulttuurista muutosta, joka sisältää teknologiamurroksen, poliittista sitoutumista ja yhteistyötä ilmastotoimissa tehokkaampaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja päästövähennyksiin.

On selvää, että suomalaiset yritykset ovat tehneet paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, paljon on kuitenkin vielä tehtävänä. Lähivuodet ovat kriittisiä ja niihin tarvitaan määrätietoisia sekä kunnianhimoisia päästövähennyksiä, kuten myös ympäristön suojelua ja ennallistamista.

Mitä yritykseni voi tehdä?

Raportti on surullista luettavaa ja herättää monissa ajatuksia siitä, mitä yritykset voivat tehdä lieventääkseen ilmastonmuutosta. IPCC painottaa, että ei ole liian myöhäistä tarttua toimeen ja painaa kaasua päästövähennyksissä.

Teimme viiden kohdan listan helpoista ja yksinkertaisista toimista, joita jokainen yritys voi toteuttaa toiminnassaan. Jo yhdellä toimella on vaikutus yrityksen päästöihin.

  1. Sijoita hankkeisiin, jotka lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Näitä ovat muun muassa vesien, kosteikkojen ja metsien suojelu. IPCC:n raportin mukaan maapallon pinta-alasta jopa 30–50 % tulisi ennallistaa ja/tai suojella ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
  2. Suosi vähäpäästöistä teknologiaa ja vähäpäästöisiä tuottajia, tuotteita ja palveluntarjoajia hankintaketjussasi. Voit tutustua vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin esimerkiksi käyttämällä OpenCO2.netin päästötietokantaa.
  3. Selvitä paljonko yrityksesi tuottaa päästöjä laskemalla yrityksesi hiilijalanjälki tai ulkoista laskenta asiantuntijalle. Tee suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja seuraa päästökehitystä. Sitoudu jatkuvan parantamisen periaatteeseen.
  4. Kouluta henkilökuntaasi ilmastoasioissa. Näin vahvistat myös yrityksesi kilpailukykyä.
  5. Kehitä ja tarjoa ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluja, joiden avulla asiakkaasi voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Näin kasvatat omaa positiivista hiilikädenjälkeäsi ja voit olla oman yrityksesi kokoon verrattuna merkittävämpi ilmastotoimija.

Clonet Oy on hiilijalanjäljen mittaamiseen sekä ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt palveluyritys. Clonet on kehittänyt OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan, joka tarjoaa standardeihin pohjautuvat työkalut organisaatioiden ja tuotteiden hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien mittaamiseen ja päästöseurantaan. Lisäksi yritys tarjoaa ilmastoliiketoiminnan kehittämis- ja koulutuspalveluja. Clonet on hiilineutraali palveluntarjoaja. www.clonet.fi, www.openco2.net/fi/