skip to Main Content
Miksi Autojen CO2-päästöarvot Muuttuivat?

Miksi autojen CO2-päästöarvot muuttuivat?

Liikkuminen aiheuttaa noin viidenneksen keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjäljestä. Suurin osa liikkumisen päästöistä syntyy yksityisautoilusta. Autoilua voi vähentää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä tai pyöräilemällä ja kävelemällä. Silloin, kun autoilua ei voi välttää, kannattaa suosia yhteiskäyttöautoja ja kimppakyytejä.

Suomen teillä liikkuvat autot ovat vanhoja, ja yksi keino vähentää liikenteen päästöjä onkin autokannan uudistaminen. Uutta autoa hankittaessa kannattaa suosia puhtaita käyttövoimia, kuten sähkö-, hybridi- ja biokaasukäyttöisiä autoja. Tällaisten autojen päästöt ovat selvästi pienempiä kuin perinteisillä bensiini- ja dieselkäyttöisillä autoilla. Vähäpäästöisen auton löytämistä helpottaa autokauppiaiden mainoksissaan ja esitteissään ilmoittamat CO2-päästöarvot.

Päästöarvot pompsahtivat 1.9.

Uusille autoille ilmoitetut CO2-päästöarvot nousivat syyskuun alussa, vaikka teknologian kehittyessä päästöjen pitäisi laskea.

Päästöarvot perustuvat laboratoriomittauksiin, ja niiden nousu aiheutui mittaustavan muutoksesta. Syyskuun alusta alkaen käytetään uutta WLTP-mittaustapaa (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) aiemmin käytetyn NEDC-mittaustavan (New European Driving Cycle) asemesta. Uusi mittaustapa kuvaa aiempaa paremmin auton todellisen ajotavan mukaista polttoaineenkulutusta ja päästöjä, koska se muun muassa ottaa huomioon auton varustelutason.

EU on asettanut autonvalmistajille sitovan päästöraja-arvon vuodelle 2020: autonvalmistajan vuosittain valmistamien uusien autojen keskimääräisten päästöjen on oltava alle 95 g/km. Raja-arvon saavuttaminen on vaikeaa, ja autonvalmistajat joutuvat maksamaan sakkoja, elleivät ne saavuta raja-arvoa. Koska raja-arvo on määritetty NEDC-mittaustapaan perustuen, uusille autoille on määritettävä myös sen mukainen laskennallinen vertailuarvo vuoteen 2021 asti. Vuoden 2020 aikana EU asettaa autonvalmistajille uuden WLTP-mittaustapaan perustuvan raja-arvon, ja siitä lähtien päästöarvot määritetään yksinomaan WLTP-mittaustapaan perustuen.

Mittaustavan uudistuksen myötä esimerkiksi Uudessakaupungissa valmistettavien A-Mersujen päästölukemat nousivat dieselkäyttöisillä autoilla 13-16 g/km ja bensiinikäyttöisillä autoilla 10-20 g/km.

Oman auton polttoaineen kulutus antaa oikean kuvan päästöistä

Vaikka WLTP-mittaustapa antaa aiempaa totuudenmukaisemman kuvan autojen päästöistä, voivat samanlaisella autolla ajavien autoilijoiden päästöt poiketa huomattavasti toisistaan. Tarkimpaan tulokseen pääsee laskemalla autoilun päästöt perustuen oman auton polttoaineen kulutukseen. Oma ajotapa ja se, ajaako pääosin kaupungissa vai maanteillä, näkyy polttoaineen kulutuksessa.

Autoilusta aiheutuvat CO2-päästöt riippuvat suoraan polttoaineen kulutuksesta ja käytettävän polttoaineen laadusta. Sähköautojen käytönaikaiset päästöt ovat 0 g/km ja myös biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä käytettäessä päästöt ovat lähes olemattomia. Jos bensiinikäyttöinen auto kuluttaa polttoainetta noin 4,7 litraa/100 km tai dieselauto noin 4,3 litraa/100 km, auton päästöt ovat 100 g/km. Jos polttoaineen kulutus on kaksinkertainen, tuplaantuvat myös päästöt.

OpenCO2.net -palvelun päästölaskurilla voit tehdä lisää vertailuja autoilun päästöistä. Palvelussa päästöt voi laskea kolmella eri tavalla:

  • perustuen autojen CO2-päästöarvoihin ja ajettuihin kilometreihin
  • perustuen polttoaineen päästökertoimeen, polttoaineen keskikulutukseen ja ajettuihin kilometreihin
  • perustuen polttoaineen päästökertoimeen ja polttoaineen kokonaiskulutukseen

OpenCO2.net -palvelussa käytettävät polttoaineiden päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemaan Polttoaineluokitukseen. Palvelusta löytyy myös vähäpäästöisten autojen CO2-päästöarvoja – viimeisimmät päivitetyt arvot ovat jo uuden WLTP-mittaustavan mukaisia.

Esimerkki: Mercedes-Benz A-sarjan autojen WLTP- ja NEDC-mittaustapojen mukaiset CO2-arvot (g/km).