Skip to content

Clonet on hiilineutraali konsulttitoimisto – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vaikka olemme saaneet aloittaa uuden vuoden kauniin valkoisissa maisemissa ja hyvistä hiihtokeleistä nauttien, ei huoli ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista ole valitettavasti kadonnut minnekään. Niin yritykset kuin yksittäiset ihmisetkin heräsivät miettimään omia päästövähennysmahdollisuuksiaan viimeistään viime lokakuussa, jolloin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkisti 1,5 asteen raporttinsa. Tämä näkyi myös OpenCO2.net-hiililjalanjälkialustaan perustuvien palvelujen kysynnän kasvuna vuoden loppupuolella: hiilijalanjäljen määrittämisen lisäksi erityisesti hiilineutraaliuteen liittyvät palvelut herättivät kiinnostusta.

Hiilineutraali kunta, yritys, tuote tai tilaisuus ei kuormita ilmastoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietylle kokonaisuudelle määritetään hiilijalanjälki ja sitä pienennetään käyttökelpoisilla päästövähennyskeinoilla. Sellaiset päästöt, joita ei onnistuta omin toimin vähentämään, kompensoidaan esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia pois markkinoilta tai osallistumalla päästöjä vähentäviin projekteihin. Päästöjä kompensoitaessa on tärkeää varmistaa, että päästöt vähenevät aidosti ja päästövähennysten toteutuminen varmennetaan luotettavasti.

Otetaan esimerkiksi Clonet. Ensin Clonetin hiilijalanjälki laskettiin OpenCO2.netin hiilijalanjälkilaskurilla. Laskelman mukaan päästöt olivat 2,04 tonnia vuoden 2018 aikana (3,2 tonnia vuonna 2017). Päästölaskennassa otettiin huomioon kaikki Clonetin toiminnasta syntyvät päästöt, joista oli päästötietoja saatavilla. Konsulttitoiminnalle tyypilliseen tapaan päästöt aiheutuivat pääosin IT-hankinnoista ja liikematkustamisesta lentokoneella, autolla tai bussilla. Vuoteen 2017 verrattuna liikkumisen päästöjä onnistuttiin vähentämään suosimalla joukkoliikennettä, erityisesti junaa ja metroa. Clonetin toimisto lämpenee maalämmöllä ja käytettävä sähkö tuotetaan osin aurinkopaneeleilla. Myös ostosähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla.

Kaikkein vaikeinta on löytää päästötietoja hankittaville tuotteille ja palveluille. Clonet on suosinut hankinnoissaan sellaisten valmistajien tuotteita, jotka ovat määrittäneet tuotteilleen hiilijalanjäljen: tällaisia ovat esimerkiksi Martela, Lenovo ja Apple. Joillekin palveluille, kuten kahvila- ja ravintolapalveluille ja pysäköinnille on vaikea löytää päästötietoja, joten niiden päästöt puuttuvat laskelmasta. Arviolta päästöjä puuttuu laskelmasta enintään 0,2-0,3 tonnia. Jotta päästöt arvioitaisiin varman päälle, pyöristetään päästöt ennen päästöjen mitätöintiä 3 tonniin.

Koska Clonet on sitoutunut toimimaan hiilineutraalisti, päästöt mitätöidään niin, että toiminnasta ei aiheudu ilmastovaikutuksia. Vuoden 2018 osalta mitätöinti on tehty CO2Eston CO2-päästöleikkurilla, kun vuonna 2017 se tehtiin YK:n alaisen Climate Neutral Now’n thaimaalaisesta biokaasuhankkeesta saatavilla päästövähenemäyksiköillä.

CO2Eston valintaan on monta hyvää syytä. Ensinnäkin CO2Eston CO2-päästöleikkurilla päästöt vähenevät 100-prosenttisen varmasti: kun päästöyksiköitä ostetaan pois EU-markkinalta mitätöitäväksi, päästökaupan piirissä olevien toimijoiden on vähennettävä päästöjään vastaavalla määrällä. Toiseksi EU:n päästökaupassa päästöjen seuranta tehdään EU:n asettamien tarkkailuvaatimusten mukaisesti, ja ulkopuolinen riippumaton todentaja varmentaa päästölaskennan oikeellisuuden. CO2Estoa käytettäessä riittää yksinkertainen päästöjen kompensaatio eikä kompensointia tarvitse tehdä moninkertaisena päästövähennysten varmistamiseksi. Lisäksi uskon, että mitä enemmän eurooppalaisten yritysten on vähennettävä päästöjään, sitä enemmän kehitetään uusia yritysten kilpailukykyä parantavia innovaatioita.

Clonet ja CO2Esto ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka avulla jokainen yritys, organisaatio ja henkilö voi toimia hiilineutraalisti. Clonetin kehittämän OpenCO2.net -palvelun avulla voidaan määrittää yrityksen, tuotteen tai tilaisuuden hiilijalanjälki ja eri toimien jälkeen jäljelle jäävät päästöt mitätöidään CO2Eston CO2-päästöleikkurilla.