Skip to content

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki

Hiilijalanjälkimerkki osoittaa, että laskettu hiilijalanjälki perustuu luotettaviin lähtötietoihin ja laskentamenetelmiin sekä täyttää laskentastandardien vaatimukset. Merkki voidaan myöntää organisaatiolle tai tuotteelle.

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on Clonet Oy:n hallinnoima vapaaehtoinen sertifikaatti. Tämä merkki voidaan myöntää sellaisille organisaatioille tai tuotteille, joiden hiilijalanjälki on määritetty tai verifioitu OpenCO2.net-palvelun avulla tai luotettavan kolmannen osapuolen toimesta.

Merkki kertoo luotettavasta laskennasta

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on kansainvälisen akkretoidun sertifiointi ja luokituslaitos  DNV:n validoima merkki.

Arvioinnissa huomioitiin merkin myöntämisen prosessivaiheet ja myöntämiseen tarvitut toimenpiteet sekä OpenCO2.netin datanhallinta. Lausunto vahvistaa, että OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki noudattaa Greenhouse Gas Protocol -standardin sekä ISO 14067 -standardin mukaisia vaatimuksia.

Kuinka hiilijalanjälkimerkin voi saada?

Merkki voidaan myöntää, jos yritys tai tuote täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

  1. Organisaation tai tuotteen hiilijalanjälki on laskettu käyttämällä OpenCO2.netin työkaluja
  2. Jos Clonet tai sen OpenCO2.net-kumppani on määrittänyt hiilijalanjäljen
  3. Jos Clonet tai jokin muu luotettava kolmas osapuoli on varmentanut hiilijalanjälkilaskennan tulokset

Tutustu tarkemmin hiilijalanjälkimerkin sääntöihin ja ehtoihin.

Erilaiset Hiilijalanjälkimerkit

Hiilijalanjälkimerkki jakaantuu kolmeen merkkiin riippuen organisaation toimista.

Hiilijalanjälki-merkki kertoo hiilijalanjäljen suuruuden. Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo yrityksen tai tuotteen nimen, jolle hiilijalanjälki on määritetty. Hiilineutraali-merkki kertoo, että hiilijalanjälkeä on pienennetty ja loput päästöt on kompensoitu luotettavan palveluntarjoajan kautta.

DNV on validoinut OpenCO2.net-Hiilijalanjälkimerkin
Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo, että yritys on laskenut hiilijalanjälkensä
Hiilineutraali -merkki kertoo, että hiilijalanjälkeä on pienennetty ja loput päästöt on kompensoitu luotettavan palveluntarjoajan kautta
Hiilijalanjälkimerkki
Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo, että yritys on laskenut hiilijalanjälkensä
Hiilineutraali -merkki kertoo, että hiilijalanjälkeä on pienennetty ja loput päästöt on kompensoitu luotettavan palveluntarjoajan kautta

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkkikumppanit

Kumppanimme hiilijalanjälkilaskennassa

Ramboll tarjoaa Zero for Travel -palvelunsa avulla helpon palvelupaketin hiilijalanjäljen laskentaan ja hiilitiekartan luomiseen. Matkailualan suuri haaste – ja samalla mahdollisuus – on vähähiilisten matkailumuotojen ja -palvelujen kehittäminen. Hiilijalanjäljen laskeminen tarjoaa yritykselle tärkeää ja tarkkaa tietoa omien ilmastovaikutusten nykytilasta. Tämän nykytilan pohjalta määritellään tärkeimmät kohteet päästövähennykselle ja luodaan tiekartta vähähiilisyyteen.

Zero for Travel -palvelu sisältää GHG Protocol -standardin mukaisen hiilijalanjälkilaskennan matkailun näkökulmasta (Scope 1-2 ja Scope 3 sovitusti) sekä konkreettiset toimenpidevalinnat ja tiekartan toteutukseen. Ramboll hyödyntää OpenCO2.netin Pro-palvelua, ja sen asiakkaat voivat saada Rambolin toteuttamille laskennoille Hiilijalanjälki-merkin.

Lisätietoja: Heikki Surakka, yksikönpäällikkö, puh. 050 341 7919, heikki.surakka(a)ramboll.fi

Yhteistyökumppanimme päästötietojen varmentamisessa

DNV-logo-clonet

DNV on riippumaton varmennuksen ja riskienhallinnan asiantuntija. DNV hyödyntää tietämystään turvallisuuden ja suorituskyvyn kehittämiseen, teollisuuden vertailuarvojen asettamiseen sekä ratkaisujen löytämiseen maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Kasvihuonekaasupäästölaskelmien varmentamista suositellaan monissa standardeissa ja aloitteissa, kuten GHG Protocol, GRI ja CDP.

DNV tarjoaa kolmannen osapuolen varmennuksen, joka vahvistaa sidosryhmien luottamusta siihen, että julkisesti esitetyt tiedot ovat relevantteja, täydellisiä ja tarkkoja.”

Lisätietoja: www.dnv.fi.

Yhteistyökumppanimme päästötietojen vähentämisessä

Hukka AI:n hävikkityökalu auttaa ammattikeittiöitä mittaamaan, analysoimaan ja vähentämään ruokahävikkiä. Ruokahävikin minimointi on oleellisessa osassa organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hukka on SaaS-pohjainen ratkaisu, joka ei vaadi muita investointeja. Laskenta toteutetaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla.

Hukka ja Clonet yhdessä auttavat organisaatioita pienentämään ruokahävikistä syntyvää hiilijalanjälkeään ja minimoimaan ilmastonmuutosta.

Lisätietoja: Tuure Karhu, tuure(a)hukka.ai, puh. 0505525263.

Kumppanimme hiilijalanjäljen kompensoinnissa

CO2esto on VTT:n nykyisten ja entisten asiantuntijoiden perustama kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittynyt yritys. CO2estolla on ainutlaatuinen kasvihuonekaasupäästöjen kompensointipalvelu, joka toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. CO2eston palvelussa haluttu määrä päästöjä kompensoidaan ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n suurimpien päästölähteiden käytöstä.

CO2eston ja Clonetin yhteistyön avulla jokainen organisaatio voi toimia hiilineutraalisti. OpenCO2.net -palvelun avulla voidaan määrittää yrityksen, tuotteen tai tilaisuuden hiilijalanjälki, jota vastaavat päästöt kompensoidaan CO2eston kautta. Hiilineutraaleille yrityksille ja tuotteille voidaan antaa hiilineutraaliuden osoittava vihreä Hiilineutraali-merkki.

Lisätietoja: info(a)co2esto.com.

Kumppanimme sisällöntuotannossa
FlyAR_logo

flyAR Augmented Reality Studio on interaktiivisiin ja kolmiulotteisiin lisätyn todellisuuden tuotantoihin erikoistunut luova AR Studio. Yritys tuottaa räätälöityjä ratkaisuja käyttäen alan parhaita ja tarpeeseen sopivimpia työkaluja ja ohjelmistoja.

flyAR tuottaa OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkkiin liittyvää infografiikkaa, jonka avulla voidaan kuvata päästöjen jakauma päästölähteittäin. Infografiikka voidaan liittää hiilijalanjälkimerkkiin QR-koodin avulla.

Lisätietoja: Frans Tihveräinen, CEO, co-founder, frans(a)flyar.fi.

Oletko kiinnostunut hiilijalanjälkimerkistä?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme keskustellaksesi eri ratkaisuista, joilla yrityksesi tai tuotteesi voi saada hiilijalanjälkimerkin käyttöönsä.

Clonet, Sari Siitonen

Sari Siitonen
sari.siitonen (at) clonet.fi
+ 358 40 761 5221