skip to Main Content
Kompensointi ei korvaa muita päästövähennystoimia

Onko päästöjen kompensointi viherpesua?

On, jos sitä ei tee oikein.

Hiilineutraalien tuotteiden, palveluiden ja yritysten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. On hienoa nähdä kuinka monet yritykset kantavat vastuunsa ilmastonmuutoksesta ja kompensoivat ne päästönsä, joita eivät pysty omilla toimillaan vähentämään. Tasaisin väliajoin kuitenkin kuulemme kysymyksen siitä, onko kompensointi huuhaata. Me Clonetilla halusimme vastata tähän kysymykseen tosiasioiden pohjalta.

Mitä kompensointi on

Päästökompensointi tarkoittaa tuotettujen päästöjen mitätöintiä jonkin hankkeen kautta, joka vähentää tai sitoo päästöjä vähintään sen verran kuin kompensoitava toiminta aiheuttaa. Kompensointihankkeet voivat olla esimerkiksi metsityshankkeita, jolloin uusi kasvatettu metsä toimii hiilinieluna, tai aurinkoliesiprojekteja, joiden ansiosta metsää täytyy kaataa vähemmän polttopuita varten. Jotta hanke todella kompensoisi päästöt, tulee sen olla pysyvä, mitattavissa, lisäinen ja todellinen.

Pysyvyys korostuu etenkin maankäyttö- ja maankäytönmuutokseen liittyvissä kompensointihankkeissa, kuten metsityksessä. Tämä johtuu siitä, että metsä toimii hiilinieluna silloin kun hiili on sitoutuneena puuhun. Jos metsä vaikka palaa, hiili pääsee takaisin kiertoon ja nielusta saatu hyöty kumoutuu. Jotta kompensointi toteutetaan oikein, tulee olla mitattavissa, paljonko hiiltä sitoutuu hankkeessa. Lisäisyys kuvastaa sitä, että päästövähennystä ei olisi aikaansaatu ilman hanketta ja sen mukanaan tuomaa ilmastorahoitusta. Jos projektipaikalle kasvaisi joka tapauksessa metsä ajan kuluessa, ei siihen kasvatettu metsä toimi päästöjen kompensoijana. Hanke on todellinen, jos sen ansiosta päästöt vähenevät ilmakehässä. Jos hankkeen takia päästöt lisääntyvät muualla, ei päästöjen vähennystä ilmakehästä ole tapahtunut.

Miksi kompensoinnista riidellään

Vaikka kompensointia on tehty jo vuosia, sen toimintamallit hakevat yhä raamejaan. Hiilineutraaliutta ja päästölaskentaa ohjaillaan standardeilla, mutta kompensoinnin laatukriteerien osalta standardointi laahaa jäljessä. Esimerkiksi kotimaisten metsähankkeiden avulla saavutetut päästövähennykset lasketaan tällä hetkellä lähtökohtaisesti Suomen hyväksi, ei metsänkasvattajan. Hanke voidaan laskea päästövähennykseksi vain kerran, jotta ei synny tuplalaskentaa.

Hyvin toteutettu kompensointihanke on hyvä muita toimia täydentävä keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kompensointi ei tarkoita, että muita ilmastotekoja ei tarvitse tehdä. Se ei koskaan korvaa omia päästövähennystoimia, joiden tulisi olla ensisijainen tapa pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Kompensointi tulisi ottaa käyttöön vain niiden päästöjen osalta, joita organisaatio ei voi omalla toiminnallaan enää pienentää.

Jotta kompensointi olisi tehty oikein tulee kompensointiin käyttää vain kolmannen osapuolen todentamia päästövähenemiä. Jos haluat kompensoida päästöt ilman viherpesun vaaraa, niin voit hyödyntää esimerkiksi Gold Standard -sertifioituja projekteja tai CO2eston palveluja, jossa päästöjen syntyminen estetään ostamalla päästöoikeuksia pois EU ETS -päästökauppajärjestelmästä.

Kuinka kompensoin ilman viherpesun vaaraa?

Askelia on neljä. Ensiksi selvitä standardipohjaisen päästölaskennan avulla paljonko kasvihuonekaasupäästöjä syntyy. Seuraavaksi tunnista kuinka voit pienentää päästöjä, tee suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja toteuta se. Kolmanneksi valitse luotettava kompensointipalvelu, jonka avulla mitätöit ne päästöt, joita et voi omalla toiminnallasi vähentää. Lopuksi seuraa päästöjen kehitystä ja tee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Hiilineutraaliuden saavuttamista varten on oma standardinsa, PAS 2060. Tämä neljän askeleen kehikko on linjassa standardin kanssa ja toimii ohjenuorana, jonka kanssa et voi mennä vikaan.

Kuinka aloittaa ilmastotoimet

Me Clonetilla olemme keskittyneet aiemmin mainittuun kahteen ensimmäiseen askeleeseen. Autamme organisaatioita selvittämään päästönsä ja etsimme tehokkaimmat keinot niiden vähentämiseksi. Tarvittaessa tuemme asiakasta luotettavan kompensointipalvelun etsimisessä ja varmistamme, että kompensointi on todellinen, lisäinen ja pysyvä.

Jos haluat pienentää organisaatiosi hiilijalanjälkeä tai pyrkiä kohti hiilineutraaliutta, niin ota yhteyttä ja keskustellaan kuinka voimme auttaa saavuttamaan organisaatiosi tavoitteet.