Skip to content
Tuotteen hiilijalanjälki kertoo tuotteen päästöt

Miksi tuotteen hiilijalanjälki kannattaa määrittää?

Sekä suuret että pienet yritykset ovat alkaneet kiinnostua entistä enemmän tuotekohtaisen hiilijalanjäljen määrittämisestä. Usein yrityksissä on tehty jo monia valintoja ja toimenpiteitä, joilla ilmastopäästöjä on onnistuttu pienentämään ja nyt halutaan mitata konkreettisesti, millä tasolla oman tuotteen hiilijalanjälki on.

Tarve tuotteen hiilijalanjäljen määrittämiselle voi lähteä liikkeelle monista eri tekijöistä. Kaksi yleisintä syytä, jotka asiakkaamme mainitsevat ovat yrityksen asiakkaiden kasvava kiinnostus hiilijalanjälkitietoa kohtaan ja yrityksen halu tuoda markkinoille hiilineutraali tuote. Vaikka nämä ovat lähtökohtina hyvin erilaisia, hiilijalanjäljen määrittäminen tehdään kummassakin tapauksessa noudattaen samoja periaatteita.

Tuotteen hiilijalanjälkitiedon kysyntä kasvaa

Sen lisäksi, että tuotteiden hiilijalanjäljet kiinnostavat yksittäisiä kansalaisia, on tiedon kysyntä kasvanut myös B2B-asiakkaiden keskuudessa. Erityisesti suuret kansainväliset yritykset ovat entistä kiinnostuneempia hankintaketjuunsa kuuluvien yritysten tekemisistä. Tällaiset yritykset raportoivat yritysvastuustaan ja asettavat tavarantoimittajille vaatimuksia Supplier Code of Conductin muodossa. Yritykset ovat sitoutuneet erilaisiin aloitteisiin kuten CDP ja yhä useammat ovat myös asettaneet tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target). Nämä erilaiset sitoumukset edellyttävät hiilijalanjäljen mittaamista ja raportointia – myös yritysten hankinnoista ja arvoketjusta. Erilaisista tuotteista ja palveluista ei ole hiilijalanjälkitietoa kattavasti saatavilla ja koska tiedon tulisi olla suoraan tavarantoimittajilta saatua niin sanottua primääritietoa, tätä tietoa kysytään entistä useammin siltä, joka tuotteen valmistaa.

Myös julkisissa hankinnoissa asetetaan entistä useammin kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä kriteerejä. Kun merkittävä kilpailutus tulee ajankohtaiseksi, sellaisilla toimijoilla on etulyöntiasema, jotka tuntevat omien tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjäljet ja osaavat kertoa, millaisilla toimilla ilmastovaikutuksia tullaan jatkossa pienentämään.

Yritykset tuovat markkinoille hiilineutraaleja tuotteita

Hiilineutraalin tuotteen markkinoille tuonti voi olla strateginen päätös: yritys voi haluta olla toimialallaan ensimmäinen, joka tarjoaa hiilineutraalia tuotetta tai palvelua. Sen jälkeen, kun toimialalta löytyy tällainen toimija, myös muut yritykset usein seuraavat esimerkkiä. Usein kuulemme myös sellaisen perustelun, että hiilineutraalista tuotteesta on helpompi kertoa asiakkaille – nolla on aina nolla eikä tarvitse tietää onko esimerkiksi 100g/kpl tai 3 kg/kpl paljon vai vähän suhteessa muihin vastaaviin tuotteisiin.

Kun hiilineutraalia tuotetta aletaan suunnitella, on otettava huomioon standardien ja lainsäädännön asettamat vaatimukset hiilineutraaliudelle. Tällä hetkellä on olemassa PAS2060 -standardi, joka määrittelee edellytykset organisaation, tuotteen, palvelun tai tilaisuuden hiilineutraaliuden osoittamiselle. Myös ISO on käynnistänyt hiilineutraaliuteen liittyvän ISO 14 068 -standardin kehittämisen. Esittäessään hiilineutraaliuteen liittyviä ympäristöväittämiä yrityksen on myös varmistuttava siitä ettei väittämä johda kuluttajia harhaan.

Hiilineutraalin tuotteen kehittäminen on pitkä prosessi: ensin on määritettävä tuotteen hiilijalanjälki, sen jälkeen mietittävä omia mahdollisuuksia vähentää päästöjä, vertailtava eri kompensaatiopalveluja tarjoavien yritysten luotettavuutta ja hintatasoa sekä kehitettävä prosessi päästöseurantaan ja päästövähenemäyksiköiden hankkimiseen. Lisäksi suositellaan hiilineutraaliuden todentamista riippumattomalla kolmannella osapuolella.

OpenCO2.net -palvelussa on nyt tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskuri

Vuoden 2021 alusta alkaen OpenCO2.net -palveluun käyttöoikeuden hankkineet asiakkaamme ovat saaneet käyttöönsä ISO 14 067 -standardiin perustuvan tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjälkilaskentaan soveltuvan laskurin. Laskurin avulla yritys voi laskea erilaisten tuotteidensa hiilijalanjäljen sekä tunnistaa merkittävimmät päästölähteensä, mikä auttaa kohdentamaan päästövähennystoimet järkevästi. Lisäksi työkalua voi käyttää tuotesuunnittelun tukena.

Laskentatyökalujen lisäksi tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaisia strategiapalveluja ja hiilijalanjälkilaskenta -koulutuksia. Voit myös jättää tuotteen hiilijalanjälkilaskennan meidän asiantuntevan tiimimme vastuulle, jolloin varmistamme, että laskenta tehdään alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Olemme esimerkiksi laskeneet Delipapin Muumi Baby -vaippatuotteiden hiilijalanjäljet ja auttaneet Finlaysonia CO2.NEG -tuotteiden ja Lindströmiä panttikassin päästölaskennassa.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?
Ota meihin yhteyttä niin mietitään yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne eteenpäin polullanne kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.