skip to Main Content
Blogisarja käsittelee ilmastosanastoa

Ilmastosanasto haltuun: hiilijalanjälkilaskentaan liittyvät termit

Ilmastokeskustelua värittää ilmastosanasto, jonka takia keskustelun seuraaminen saattaa tuntua vaivalloiselta. Mitä hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa? Miten hiilikädenjälki poikkeaa hiilijalanjäljestä? Tässä blogisarjassa karistamme turhan jargonin käytetyimpien ilmastotermien ympäriltä ja avaamme ne selkokielellä 

Ilmastokeskustelun seuraaminen käy yhä haastavammaksi uusien termien takia. Vastaukseksi tähän kirjoitimme kaksiosaisen Ilmastotermit haltuun -blogisarjan, jossa käsitellään alan sanastoa. Ensimmäisessä osassa keskitymme ilmastosanastoon hiilijalanjälkilaskennan ympärillä, toinen osa käsittelee päästövähennystavoitteisiin liittyviä termejä. Tämän blogisarjan jälkeen olet kartalla alan tärkeimmästä sanastosta ja keskustelun seuraaminen on helpompaa. Lue alta päästöjen syntyyn liittyvät alan tärkeimmät termit ja mitä ne tarkoittavat.