Skip to content
Yrityksesi hiilineutraaliusmatka ei vaadi välttämättä vuosien suunnittelua

10 tekoa, joilla yrityksesi voi torjua ilmastonmuutosta

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkaisi elokuun alussa uuden ilmastoraportin, jonka sanoma on karu: ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii globaalia hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti kuluva vuosikymmen on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävä – jotta saavuttaisimme 1,5 asteen tavoitteen, tulee päästöt tällä vuosikymmenellä puolittaa. Raportin mukaan ilmakehään voi päästää enää 460 miljardia tonnia hiilidioksidia, jos haluamme säilyttää mahdollisuuden päästä 1,5 asteen tavoitteeseen. Vuoden 2020 päästötasolla tämä tarkoittaisi sitä, että jäljellä oleva hiilibudjetti riittäisi 11,5 vuodeksi.

Ilmassa on kuitenkin myös toivoa; tavoite on saavutettavissamme. Yhä useammat yritykset haluavat huomioida ilmaston liiketoiminnassaan ja asettaa toinen toistaan kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. Kuka olisi vielä kymmenen vuotta sitten ottanut vakavasti väitteen, että öljy-yhtiö Exxon suunnittelisi hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2050?

Vaikka ilmastonmuutos ei itse yritystä kiinnostaisi, niin vähähiilisyys ja/tai ilmastoneutraalius tulee olemaan tulevaisuudessa yrityksille pakollista – sillä voi jo nyt kilpailla perinteisiä suuripäästöisiä yrityksiä vastaan. Toistaiseksi vähähiilinen liiketoiminta on kilpailuetu, tulevaisuudessa se on todennäköisesti yrityksen elinehto. Esimerkiksi Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä antaa suomalaisille edelläkävijäyrityksille mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjänä myös muille.

Askeleet hiiineutraaliin liiketoimintaan

Kuinka yrityksesi voi päästä mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja erottautua edukseen markkinoilla? Listasimme kymmenen asiaa, joiden avulla yritykset voivat pyrkiä kohti ilmastoystävällistä liiketoimintaa.

  1. Selvitä yrityksesi hiilijalanjälki. Et voi hallinnoida sitä mitä et mittaa.
  2. Aseta tavoite päästöjen vähentämiseksi. Suunnittele toimenpiteet, joilla päästöjä lähdetään pienentämään ja seuraa päästöjen kehitystä.
  3. Paranna kiinteistöjen energiatehokkuutta ja vaihda vihreään energiaan. Rakennukset kuluttavat 40 % EU:n energiasta ja tuottavat 36 % EU:n energia-alaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.
  4. Kehitä vähähiilisiä tuotteita ja palveluita. Näin voit auttaa myös asiakkaitasi vähentämään omia päästöjään ja samalla kasvattaa oman yrityksesi positiivista hiilikädenjälkeä.
  5. Paranna materiaalitehokkuutta. Auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä ja parantaa yrityksen kannattavuutta.
  6. Vaihda puhtaaseen teknologiaan.
  7. Rohkaise henkilökuntaa vihreisiin tekoihin. Henkilökunnan valinnoilla työpaikalla – ja myös työajan ulkopuolella – voi olla suuri merkitys.
  8. Suosi toimittajia ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat asettaneet kunnianhimoisen ilmastotavoitteen.
  9. Tee viisaita hankintoja. Pienennät ylikulutusta ja vähennät jätteen syntymistä.
  10. Kompensoi yrityksen päästöt. Kun yritys on pienentänyt ne päästöt mitkä pystyy, voi hakea luotettavaa palveluntarjoajaa loppujen päästöjen kompensointiin.

Ilmastotoimiin tarttumisen ei tarvitse olla haastavaa tai vaatia vuosien suunnittelua. Autamme mielellämme yrityksesi alkuun vähähiilisellä polulla. Tutustu aiempiin asiakasprojekteihimme ja OpenCO2.net-hiilijalanjälkipalvelun työkaluihin Clonetin verkkosivuilla.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystäsi siirtymään kohti ilmastomyönteistä liiketoimintaa.