Skip to content
Hiilijalanjäjen pienentäminen on nousemassa tärkeäksi suunnittelukriteeriksi kustannusten minimoinnin rinnalle.

Pieni hiilijalanjälki nousemassa tärkeäksi suunnittelukriteeriksi

Viime aikoina yhä useammat organisaatiot ovat halunneet määrittää oman yrityksensä hiilijalanjäljen ja asettaa päästövähennystavoitteita. Myös yritysten kiinnostus omien tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjälkilaskentaa kohtaan on lisääntynyt. Tähän asti hiilijalanjälkilaskennassa on katsottu peruutuspeiliin eli ollaan laskettu jälkikäteen jo toteutuneita päästöjä historiatietojen pohjalta. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun kaikkein edistyksellisimmät yritykset ovat alkaneet ottaa pienen hiilijalanjäljen lähtökohdaksi uusia tuotteita ja palveluja suunnitellessaan.

Joillakin aloilla päästöt täytyy ottaa suunnittelussa huomioon

Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen suunnittelussa ei ole mikään uusi asia. Suurille hankkeille, kuten voimalaitoksille ja väylähankkeille, on tehtävä hankkeen valmisteluvaiheessa ympäristövaikutusten arviointi, jonka yhteydessä myös hankkeen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt arvioidaan. Myös rakennusten, autojen ja muiden energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelussa on otettava ympäristönäkökohdat huomioon.

Jo vuonna 2009 EU:ssa tuli voimaan ekosuunnittelu- eli ecodesign-direktiivi (2009/125/EY), joka asettaa kriteerejä energiaa käyttävien tuotteiden, kuten tietokoneiden ja kodinkoneiden, ekologiselle suunnittelulle. Asettamalla ekosuunnittelukriteerejä voidaan parantaa tuotteiden energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta sekä edistää tuotteiden kiertotaloutta, kestävyyttä ja korjattavuutta (ekosuunnittelu.info), ja samalla pienentää myös kasvihuonekaasupäästöjä.

Autonvalmistajien tuotekehitystä ohjaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/631, joka asettaa uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille hiilidioksidipäästörajat. Uusien henkilöautojen osalta koko EU:n autokantaa koskeva tavoitetaso on 95 CO2/km ensi vuoden alusta alkaen, ja tavoitetasoa tiukennetaan vaiheittain niin, että vuoden 2030 alusta alkaen tavoitetaso on 37,5 % alhaisempi kuin vuonna 2021.

Myös rakennusten hiilijalanjälkeä voidaan tulevaisuudessa ohjata lainsäädännöllä. Tällä hetkellä Ympäristöministeriön kehittämää rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää testataan rakennushankkeissa.

Suunnitteluvaiheessa hiilijalanjäljen pienentäminen on helppoa

Tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjälkilaskenta edellyttää yksityiskohtaista elinkaaren aikaista kasvihuonekaasupäästöjen määrittämistä, mikä on perinteisesti ollut kallista ja aikaavievää. Yksittäisiä tuotteita, joille ilmoitetaan hiilijalanjälki, on tarjolla vielä aika vähän – ja vielä vähemmän on tarjolla tietoa siitä, millä keinoin yritys on pyrkinyt pienentämään tuotteensa hiilijalanjälkeä.

Jo tuotannossa olevien tuotteiden hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa esimerkiksi siirtymällä käyttämään tuotannossa uusiutuvaa energiaa ja optimoimalla kuljetuksia. Sen sijaan, jos hiilijalanjälkeen kiinnitetään huomiota jo suunnitteluvaiheessa, keinovalikoima päästöjen vähentämiseen on huomattavasti laajempi lähtien liikkeelle materiaalivalinnoista ja päätyen tuotteen pitkään käyttöikään ja kierrätettävyyteen.

Tuotteen toimitusketju muuttuu aivan erinäköiseksi, kun tuotantokustannusten minimoinnin rinnalle suunnittelukriteeriksi otetaan hiilijalanjälki. Enää ei välttämättä kannatakaan valita kaikkein halvimpia materiaaleja ja kuljettaa välituotteita ympäri maailmaa sinne, missä kunkin tuotantovaiheen kustannukset ovat edullisimmat. Tuotteen hiilijalanjälkeen vaikuttaa usein merkittävästi myös se, millaista sähköä tuotteen valmistuksessa käytetään: esimerkiksi Kiinan kivihiililaitoksissa tai Viron palavan kiven laitoksissa tuotettu sähkö aiheuttaa moninkertaisesti päästöjä Suomessa käytettävään sähköön verrattuna.

Hyvällä suunnittelulla tuotteen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää merkittävästi. Liikkeelle voi lähteä testaamalla hiilijalanjälkikriteerin käyttöä yksittäisen tuotteen suunnittelussa, ja kun osaaminen yrityksen sisällä lisääntyy, laajentaa hyväksi havaittua toimintatapaa vaikkapa vähähiilisen tuotevalikoiman suunnitteluun.

Kirjoittaja: Sari Siitonen

P.S. Clonetin kehittämästä OpenCO2.net -hiilijalanjälkialustasta on nyt tarjolla ilmaisversiota monipuolisempi kaupallinen palvelu, jonka hiilijalanjälkilaskuri soveltuu esimerkiksi ISO 14067:2018 Standardin mukaiseen tuotteen hiilijalanjäljen määrittämiseen. Laskurin avulla voit jo suunnitteluvaiheessa testata erilaisten valintojen vaikutusta tuotteesi tai palvelusi hiilijalanjälkeen. Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa tehdyt materiaalivalinnat määrittävät pitkälti vaatteen hiilijalanjäljen suuruuden. Jos olet kiinnostunut kaupallisen palvelun käytöstä tai sen esittelystä, otathan meihin yhteyttä.