Skip to content

Mihin Ilmastolaskuria voi käyttää? 

Ilmastolaskuri on työkalu nopean kierron tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin. Laskenta on hyvä lähtökohta toiminnan kehittämiselle, ymmärryksen lisäämiselle ja entistä ilmastomyönteisempien tuotteiden suunnittelulle. Tavoitteena on lisätä organisaation osaamista omien tuotteidensa ilmastovaikutuksista.

Laskurilla lasketut tulokset ovat vertailukelpoisia toisiinsa nähden johtuen samasta laskentarajauksesta. Laskennan tuloksia ei voi verrata eri laskennan periaatteilla tehtyihin kasvihuonekaasupäästölukuihin. Laskennan tulokset voi julkistaa muiden Ilmastolaskurin käyttäjien nähtäville mikäli näin toivoo.

Mihin Ilmastolaskuri perustuu? 

Ilmastolaskuri on toteutettu Clonetin tekemän OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan pohjalle. Alusta perustuu kansainvälisiin ja tunnettuihin hiilijalanjälkilaskennan standardeihin. Ilmastolaskurit pohjautuvat standardeihin, ja laskurien taustalla on laaja päästökerrointietokanta, joka on ajantasainen ja perustuu tieteellisiin lähteisiin. Päästökertoimia päivitetään tiedon lisääntyessä. Euroopan Unionin tai muiden tahojen mahdolliset uudet ohjeistukset otetaan käyttöön Ilmastolaskurissa.  

Mitä toimintoja Ilmastolaskurissa on huomioitu? 

Aterian Ilmastolaskuri ottaa huomioon raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen sekä sähkön, lämmön, kaasun ja jäähdytyksen käytön ravintolassa tai kahvilassa. Aterioiden kuljetus asiakkaalle huomioidaan laskennassa.

Ravintolassa tai kahvilassa käytetyn sähkön siirto ja jakelu sekä jätteiden ja hävikin kuljetus jätteidenkäsittelyyn ovat laskennan ulkopuolella.

Mitä eroa on hiilijalanjälkilaskennalla ja Ilmastolaskurilla? 

Vaikka hiilijalanjälkilaskennan päästökategoriat on sisällytetty laskuriin, tämän helppokäyttöisen Ilmastolaskurin tuloksilla ei päästä hiilijalanjäljen tarkkuuden tasolle. Karkeampia työkaluja tarvitaan, kun ei ole taloudellisesti tai ajallisesti järkevää tai tarpeellista tilata tarkkoja hiilijalanjälkilaskelmia. 

Esimerkki. Hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan mm. jokaisen raaka-aineen kuljetuskilometrit ja kuljetusreitit. Ilmastolaskurissa on tehty yleistyksiä raaka-aineiden kuljetuksen osalta, koska ei ole käyty yrityskohtaisesti jokaista raaka-aineen toimitusketjua läpi.   

Jos haluat tarkemman standardipohjaisen päästölaskennan tuotteellenne, voit olla yhteydessä sähköpostitse info@clonet.fi tai puhelimitse +358 40 761 5221.