Skip to content

OpenCO2.net: Aterian Ilmastolaskurin käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Clonet Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) ja sinun, joko yksityishenkilön tai yksittäisen oikeushenkilön (jäljempänä “Sinä”, “Käyttäjä”) välillä.

Käyttöehdot koskevat Clonet Oy:n tuottamaa OpenCO2.net-pohjaista Aterian Ilmastolaskuria (jäljempänä ”Palvelu”).

Käyttöehdot määrittelevät jokaisen Käyttäjän, jolle myönnetään väliaikainen käyttöoikeus Palvelun käyttämiseen, oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä Palvelua, rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä Palvelun tarjoamia Tietoja Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, Palvelua ei voida toimittaa eikä käyttäjä saa käyttää Palvelua.

Palveluntuottaja voi keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle, joka ei noudata näitä Käyttöehtoja.

Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Palveluntuottaja pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen päivittämiseen.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu ravintoloille ja kahviloille sekä muille organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat saada tietoa yksittäisen aterian ilmastovaikutuksesta ja vähentää päästöjään.

Palvelun tilaaminen ja käyttäjätunnukset

Palvelu voidaan tilata täältä. Palveluun avataan käyttäjätunnus Käyttäjän tilauslomakkeessa antamalle sähköpostiosoitteelle. Tilauksen jälkeen käyttäjälle lähetetään kirjautumistiedot palveluun Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille.

Organisaatio, joka on tilannut Palvelun, on vastuussa käyttöoikeuksien jakamisesta ja käyttöoikeuksien säilyttämisestä organisaation sisällä. Organisaation tulee sallia pääsy Palveluun vain omalle, nimetylle ja seuraamalleen henkilöstölle.

Palvelun Käyttäjä on itse vastuussa omista kirjautumistiedoistaan, eikä Käyttäjän ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta Palveluntuottajalta, mikäli kirjautumistiedot ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjautumistietojen väärinkäytöstä Palvelun ylläpitotiimille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Alaikäisellä on oltava vanhemman tai huoltajan suostumus Palveluun rekisteröitymiseen.

Voimassaolo ja irtisanominen

Palvelun käyttöoikeus on voimassa tilauksen vahvistamisesta alkaen toistaiseksi joko yhden (1) kuukauden tai yhden (1) vuoden mittaisissa tilausjaksoissa. Tilaus on voimassa tilausjakson ajan ja jatkuu sen jälkeen automaattisesti seuraavan jakson ajan, ellei käyttöoikeutta irtisanota kirjallisesti yhtä (1) kuukautta ennen jakson päättymistä.

Jos Käyttäjä irtisanoo sopimuksen kesken jakson, Palveluntuottaja ei ole velvollinen korvaamaan palvelumaksua.

Jos Käyttäjä väärinkäyttää palvelua tai rikkoo näitä käyttöehtoja, Palveluntuottaja voi sulkea palvelun välittömästi ja vaatia käyttäjältä rikkomusten korvaamista. Tällöin Palveluntuottaja ei ole velvollinen korvaamaan jo maksettua palvelumaksua.

Palvelun hinnoittelu

Palvelu hinnoitellaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä täällä. Hinnat ovat voimassa 1. syyskuuta 2021 alkaen.

Hinnat ja hinnoitteluehdot koskevat 1. syyskuuta 2021 alkaen saatavana olevaa Palvelua. Palveluntuottaja voi tehdä parannuksia ja muutoksia palveluun ja tarjota uusia lisämaksullisia palveluja.

Palveluntuottaja voi muuttaa hinnoittelupolitiikkaansa uusien asiakkaiden kohdalla milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja kolmen (3) kuukauden huomautusajalla jo olemassa oleville asiakkaille. Hinnoittelua voidaan muuttaa myös kampanjakohtaisesti.

Kaikista hinnoista ja maksuista peritään voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 24 %).

Laskutuspäivä on sopimuksen allekirjoituspäivä, eli palvelu maksetaan palvelun käytön alkaessa.

Maksuehto on 14 päivää netto.

Saatavuus- ja palvelutasot

Palvelu on saatavana verkossa, mutta Palveluntuottaja ei takaa palvelun keskeytymätöntä saatavuutta. Käyttäjille taataan 95 prosentin kuukausittainen käytettävyys klo 7.00–21.00 välillä, lukuun ottamatta ennalta ilmoitettuja huoltokatkoja ja sellaisia odottamattomia tapauksia, joihin Palveluntuottaja ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Palvelun saatavuutta seurataan kuukausittain. Jos Palveluntuottaja ei täytä luvattua saatavuutta, Käyttäjä voi saada korvaukseksi kyseisen kuukauden palvelumaksun tai vuoden tilausjakson tapauksessa 1/12 vuoden palvelunmaksusta sen kuukauden osalta, jona palvelutasot eivät täyty.

Käyttäjän Tiedot

Palvelun sisältämiä Tietoja hallinnoidaan Palveluntuottajan ylläpitämässä OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Tietoja ylläpitävät Käyttäjät ja Palveluntuottaja. Käyttäjä myöntää Palveluntuottajalle oikeuden käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Tietoja.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa ateriakohtaisten laskentojen tuloksia Palveluun. Tulokset voidaan tallentaa joko Käyttäjän yksityiseen käyttöön, jolloin ne eivät näy Palvelun muille käyttäjille tai julkisina, jolloin kaikki Palvelun käyttäjät voivat nähdä laskennat ja käyttää niitä omien laskentojensa pohjana.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun avulla saamiaan laskentatuloksia omassa viestinnässään mainitsemalla lähteenä: OpenCO2.net, Aterian Ilmastolaskuri.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Palveluntuottajan ylläpitämään OpenCO2.net -käyttäjärekisteriin. Käyttäjän laskutustiedot tallennetaan Clonet Oy:n asiakasrekisteriin.

Palveluntuottaja ei luovuta Käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä hyväksyy tietojen mahdollisen käytön tilastointi-, tutkimus-, ym. tarkoituksiin niin, että yksittäistä Käyttäjää tai käyttäjän tietoja ei voida tunnistaa.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla Käyttäjällä on henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjän on mahdollista poistaa kaikki itseensä liittyvät tiedot lähettämällä sähköpostia Palvelun ylläpitotiimille osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus sitä edellyttää.

Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Immateriaalioikeudet

OpenCO2.net-hiilijalanjälkialusta ja sen päälle toteutettu Aterian Ilmastolaskuri ovat Palveluntuottajan omaisuutta, ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle.

Palveluntuottajalle kuuluvilla immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkia OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustaan ja Aterian Ilmastolaskuriin sekä niiden sisältämään aineistoon liittyviä immateriaalioikeuksia (mukaan lukien mutta rajoittumatta tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet). Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntuottaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä.

Muut ehdot

Kaikissa tapauksissa Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden ylläpitää ja päivittää Palvelua säännöllisesti, mikä saattaa rajoittaa Palvelun käytettävyyttä väliaikaisesti.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen milloin tahansa pätevästä syystä.

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa Palvelu osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa Palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palveluntuottaja on sitoutunut säilyttämään Käyttäjien Palveluun tallentamat tiedot vähintään tämän sopimuksen voimassaoloajan. Palveluntuottaja saa tallentaa tiedot rajoittamattomaksi ajaksi, jollei Käyttäjä ole pyytänyt tietokantaan tallentamiensa tietojen poistamista. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kadonneista tiedoista.

Palvelu voi sisältää mainontaa.

Rekisteröitymällä Palveluun, Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntuottaja voi lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Takuut

Palveluntuottaja takaa, että Palvelua tarjotaan Käyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti 31. päivään joulukuuta 2021 asti. Palveluntuottaja ei takaa Tietojen laatua. Palveluntuottaja ei takaa, että Tiedot soveltuvat Käyttäjän tarkoitukseen. Kaikkien Tietojen käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun ja OpenCO2.net-alustan tuotannossa käyttämiensä lähtötietojen paikkansapitävyydestä eikä Käyttäjien Palveluun syöttämien tietojen paikkansapitävyydestä. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun ja OpenCO2.net-alustan ja niiden toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien virheetöntä toimintaa.

Palveluntuottaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käyttökatkoksista koituneista välittömistä tai välillisistä seurauksista.

Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjien tekemien laskentojen oikeellisuudesta tai laskentojen tulosten käytöstä. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laskennan tulosten käytöstä.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tapahtumasta, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ellei toisin osoiteta, tällaisia ylivoimaisia esteitä (force majeure) ovat muun muassa sota tai kapina, tulva, maanjäristys tai muu vastaava luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, palvelunesto, häiriö sähköntoimituksessa, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava teollinen toiminta.

Palveluntuottaja on vastuussa vain pakottavista lakisääteisistä vastuistaan. Kussakin tapauksessa Palveluntuottajan vastuun suuruus rajoittuu enintään Käyttäjän Palvelusta maksaman palvelumaksun suuruuteen yhden vuoden aikana.

Käyttäjä on itse korvausvelvollinen tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta, eikä kohdista Palveluntuottajaan mitään ehtojen rikkomisesta aiheutuvia tai siihen liittyviä vaatimuksia, vastuita, vahinkoja, kustannuksia tai kuluja. Käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää Tietoja, tai joka rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen säännöstä, on vastuussa kaikista Tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, käyttöoikeusmaksut, liiketoiminnan tuotto, välittömät ja välilliset tappiot ja vahingot).

Kiellot

Palvelun ja OpenCO2.net-alustan osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Palvelu on tarkoitettu organisaatioiden käyttöön. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Palveluntuottajan myöntämää kirjallista lupaa.

Palveluntuottaja voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten oikeushenkilöiden ja yksityishenkilöiden kanssa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta Palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja kaikkien sopimuksen ehdoista johtuvien tai niihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.