skip to Main Content
Yrityksesi hiilikädenjälki kertoo paljonko asiakkaasi säästävät ilmastoa käyttämällä tuotteitasi errattuna perinteisiin tuotteisiin.

Tiedätkö, mikä on yrityksesi hiilikädenjälki?

Oman hiilikädenjäljen ja hiilijalanjäljen määrittäminen kiinnostaa yhä useampaa yritystä, koosta riippumatta. Vastuullisuuden merkityksen korostuessa yritykset haluavat mitata oman toimintansa ja tuotteidensa ilmastovaikutukset ja saada konkreettisia lukuja.

Hiilikädenjälki on positiivinen mittari, jonka avulla omaa vähäpäästöistä tuotetta tai palvelua on mahdollista verrata esimerkiksi markkinajohtajan vastaavaan tuotteeseen tai palveluun.

– Siinä, missä hiilijalanjälki on yksikäsitteinen, hiilikädenjäljen suuruus voi vaihdella vertailukohdasta riippuen. Jokin tuote saattaa markkinasta riippuen korvata hyvin erilaisia tuotteita. Myös tuotannossa käytettävän energian ilmastovaikutus voi vaihdella maittain, toteaa Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

Positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen on Siitosen mukaan mielekästä monin tavoin. Se on myös selkeämmin sidoksissa yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin.

– Pyrkimys kasvattaa hiilikädenjälkeä luo positiivisuuden kierteen. Positiivinen hiilikädenjälki kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän yritys onnistuu myymään vähäpäästöisiä tuotteitaan.

Kuinka pienentää hiilijalanjälkeä ?

– Jotta ilmastopäästöjä voidaan vähentää, täytyy päästöt ensin kyetä laskemaan. Muuten on mahdotonta tietää, mihin toimiin kannattaa ryhtyä, Siitonen sanoo.

Clonet on kehittänyt OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan, jonka avulla yritykset voivat helposti selvittää omat päästönsä ja seurata päästöjen kehitystä. Alustalle voi toteuttaa myös yksilöllisiä laskureita, jotka ovat asiantuntijoiden rakentamia. Tällöin laskenta on jo valmiiksi rajattu ja laskuriin on valittu luotettavat ja ajantasalla olevat päästökertoimet. Asiakkaan tehtäväksi jää enää syöttää numeerinen data.

Samaa ajatusta käyttäen kehitettiin ravintoloille Aterian Ilmastolaskuri. Laskurin avulla eri aterioiden ilmastopäästöt voi Siitosen mukaan laskea nopeasti ja vaivattomasti.

– Aterian Ilmastolaskuri auttaa ravintoloita selvittämään toiminnan ilmastovaikutukset, vertailemaan eri raaka-aineiden päästövaikutuksia, kehittämään ruokalistaa ja sitä kautta kasvattamaan myyntiä sekä kehittämään vastuullisuutta, sanoo Siitonen.

Lue lisää hiilikädenjäljestä tai Aterian Ilmastolaskurista Media Planetin kirjoittamista verkkojulkaisuista.