Skip to content
Tekstiiliteollisuuden päästöt

Pääosa suomalaisen tekstiili- ja muotialan päästöistä syntyy globaaleissa arvoketjuissa

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys avaa mistä alan päästöt syntyvät ja kuinka päästöjä voitaisiin pienentää. Selvitys oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tehokkaimpia tapoja pienentää päästöjä on tuotteiden käyttöiän kaksinkertaistaminen, fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä sekä uusien ekologisten tekstiilikuitujen kehittäminen ja käyttöönotto. 

Selvitystyön mukaan Suomalaisen tekstiili- ja muotialan päästöt ovat yhteensä noin 1 689 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Tämä vastaa noin 305 kiloa CO2e jokaista suomalaista kohti, eli noin kolmea prosenttia keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvityksen mukaan suomalaisen tekstiili- ja muotialan päästöistä yli 95 prosenttia syntyy arvoketjun aikana muusta kuin yritysten omista toiminnoista Suomessa. Kokonaispäästöistä lähes 90 prosenttia syntyy tekstiilikuitujen ja materiaalien tuotannosta. Toiseksi merkittävin päästölähde oli tekstiilien pesu käyttövaiheen aikana.

Selvityksessä kartoitettiin myös tehokkaita tapoja vähentää päästöjä. Esille nousi etenkin kierrätyskuitujen ja uusien ekologisten tekstiilikuitujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä tuotteiden käyttöiän kaksinkertaistaminen.  Tuplaamalla käyttöikä voitaisiin saavuttaa noin 46 prosentin päästövähennys. Lisäksi päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi käyttämällä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa fossiilisen energian sijaan elinkaaren eri vaiheissa.

”Suosimalla hankintaketjussa tuottajaa, joka käyttää vihreää energiaa ja muita vähähiilisiä ratkaisuja, yritys voi vaikuttaa merkittävästi omaan hiilijalanjälkeensä. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia liittyy myös uusiin kuituinnovaatioihin, joiden avulla voidaan korvata perinteisiä tekstiilikuituja. Tämä auttaa kasvattamaan Suomen tekstiili- ja muotialan positiivista hiilikädenjälkeä.” sanoo Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

Clonet toteutti suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset –selvityksen yhteistyössä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n (STJM) kanssa ja sen toimeksiannosta. Työn toteutukseen osallistui myös Clonetin kumppani 3E Energy Oy. Lue STJM:n tiedote tästä.