skip to Main Content

Nyt on hyvä aika kehittää vastuullista liiketoimintaa kiertotaloudesta

Viime aikoina on puhuttu paljon kiertotaloudesta, ja monet yritykset ovat jo lähteneet miettimään, voisiko se tarjota mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Mutta skeptikkojakin löytyy.

Aivan kuten mitä tahansa uutta ideaa mietittäessä, pääsee tässäkin helpommalla, jos sen kummempia miettimättä vain torppaa koko ajatuksen. Se ei ole edes vaikeaa, sillä useimmiten joku seuraavista innovaatioiden esteistä pysäyttää liian innokkaat kehittäjät:

  • ”Kiertotalous”-termin ja sen uutuusarvon kyseenalaistaminen: Sehän on vain yksi uusi muotitermi cleantechin, biotalouden ja kestävän kehityksen jatkoksi. Sitä paitsi siinä ei ole mitään uutta – kierrätettiinhän me jo 80-luvulla.
  • Liiketoimintapotentiaalin kyseenalaistaminen: Ei se ole mitään kunnon bisnestä vaan viherpesua tai harrastelijoiden puuhastelua.
  • Oman erikoisaseman korostaminen: Meidän toimialalla on omat erityispiirteensä, joten ei se sovi meille.
  • Ajanpuutteeseen tai resurssipulaan vetoaminen: Nyt ei ole oikea aika; tässä on kiireellisempiäkin asioita hoidettavana.

Hyväksymmekö omat perustelumme asian mahdottomuudesta vai voisimmeko lähteä haastamaan itseämme? Eikö olisikin hienoa, jos oma yritys pystyisi synnyttämään jotakin aivan uutta vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta? Löytyisikö ratkaisuja kysymällä: Entä jos…? Miten…? Miksi ei…?

Selkänojaa kiertotalouden kehittämiseen monesta suunnasta

Kiertotalous on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. Kiertotalouden edistämistä tukevat maailmanlaajuiset megatrendit, EU:n ja Suomen politiikkalinjaukset sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestämätön ”osta, käytä ja heitä pois” -kulutustapa kasvattaa jätteen määrää, kuluttaa energiaa ja lisää päästöjä. Monet meille tärkeät materiaalit, kuten lannoitteena käytettävä fosfori ja akkujen litium, uhkaavat loppua maapallolta. Entä jos yrityksemme toiminnalla olisi mahdollista tarttua kaupungistumisen mukanaan tuomiin ongelmiin, lievittää resurssipulaa ja ilmastonmuutosta tai edistää jakamistaloutta?

Suomen hallitus nosti puoliväliriihessään kiertotalouden keskeiseksi keinoksi tavoitella osaamista, kasvua ja työllisyyttä. Myös uudistumisessa ja Suomen innovaatio- ja kokeiluympäristön syntymisen edistämisessä kiertotalouteen liittyvät kokeilut on nostettu yhdeksi painopisteeksi. Miten omia ideoitamme voisi lähteä kokeilemaan käytännössä?

Kun Suomen kestävän kehityksen lähtötasoa on arvioitu, Suomen suurimmat haasteet liittyvät talouskasvuun ja työllisyyteen sekä ilmastotekoihin. Miksi yrityksemme ei omalta osaltaan voisi olla viemässä Suomea parempaan suuntaan? Kehittämisen lähtökohdaksi voisi ottaa vastuullisen kiertotalousliiketoiminnan, jonka on oltava taloudellisesti kannattavaa ja hyväksi ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Yhteistyöllä liikkeelle ja lisää vauhtia teknologian kehityksestä

Tämä hetki on paras mahdollinen aika aloittaa uuden kehittäminen – kiireetöntä päivää ei tule. Monet jo kiertotalouteen tarttuneet yritykset ovat lähteneet liikkeelle pienin askelin. Viime vuoden syksyllä julkaistussa EK:n Syty kiertotaloudesta!  -raportissa esitellään erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja ja iso joukko onnistuneita yritysesimerkkejä. Näitä esimerkkejä voi löytää kaikilta toimialoilta ja erityisesti eri toimialojen rajapinnoista. Kiertotaloudessa on sijaa niin pienille kuin suurille yrityksille ja merkittävin liikkeelle paneva voima on eri toimijoiden välinen kumppanuus. Miten löytäisimme sopivan yhteistyökumppanin –  ottamalla yhteyttä naapuriyritykseen vai osallistumalla sopivaan tutkimushankkeeseen?

Kuluttajien kiinnostus kierrättämistä ja kiertotaloutta kohtaan kasvaa, ja uudet teknologiat voivat muuttaa kuluttajan passiivisesta jätteentuottajasta aktiiviseksi markkinatoimijaksi. Mittaamisesta tulee halvempaa ja datan määrä lisääntyy. Lohkoketjuteknologian avulla raaka-aineiden matka tehtaalle, tuotteen matka kuluttajalle ja pakkauksen matka uudelleenkäyttöön tulee läpinäkyväksi. Tällöin jätettä ei välttämättä enää ole vaan jokainen meistä voi myydä nykyisin jätteenä pitämiämme materiaaleja markkinoilla eniten tarjoavalle toimijalle. Entä jos tämä tulevaisuudenkuva toteutuu, mitä se tarkoittaa yrityksellemme ja millaisia askeleita kannattaisi ottaa tänään?

Tämä blogikirjoitus perustuu 10.5. Jätelaitospäivillä Jyväskylässä pidettyyn alustukseen. Katso lisää: Kiertotaloudesta_vastuullista_liiketoimintaa.pdf

This Post Has 0 Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *