skip to Main Content

Hiilijalanjäljestä positiiviseen hiilikädenjälkeen

Ilmastonmuutos on globaali ongelma. Jotta lämpötilan kohoaminen voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen, tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, joilla vähennetään energian, liikkumisen, ruuan ja hankintojen päästöjä. Yrityksillä on keskeinen rooli puhtaampien ratkaisujen tuottamisessa.

Yritykset voivat suhtautua päästöjen vähentämiseen joko passiivisesti alistumalla tai aktiivisesti kehittämällä. Omia päästöjä voi vähentää vasta sitten, kun yritykseen kohdistuu ulkoisia vaatimuksia, esimerkiksi viranomaisten tai asiakkaiden suunnalta. Toinen vaihtoehto on olla eturintamassa kehittämässä ilmastomyönteisiä ratkaisuja, joita myös muut voivat hyödyntää omien päästöjensä vähentämiseen.

Kyse on siitä, keskitytäänkö pelkästään oman hiilijalanjäljen pienentämiseen vai tavoitellaanko positiivista hiilikädenjälkeä. Jos asiaa tarkastellaan Suomessa toimivien yritysten näkökulmasta, uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen kehittäminen ja myyminen maailmanmarkkinoille johtaa aivan erilaiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen kuin keskittyminen ainoastan oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Omaa hiilijalanjälkeä ei kannata kuitenkaan sivuuttaa: sen ymmärtäminen ja siitä viestiminen voivat vahvistaa yrityksen brändiä ja avata polkuja kokonaan uusille markkinoille.

Hiilijalanjäljen pienentäminen alkaa sen määrittämisestä

Hilijalanjäljen pienentämiseen on lukuisia erilaisia mahdollisuuksia toimialasta riippuen. Jotta hiilijalanjälkeä voidaan lähteä systemaattisesti pienentämään, on ensin tiedettävä kuinka suuri hiilijalanjälki on, ja mitkä ovat mekittävimmät päästölähteet. Ellei hiilijalanjälkeä ole mitattu, kuvitellaan helposti, että oma hiilijalanjälki on muihin verrattuna pieni. Monille saattaa tulla myös yllätyksenä, että pelkkä jätteiden kierrättäminen ei riitä tekemään yrityksestä vähäpäästöistä.

Kun yritys on ensin määrittänyt toimintansa hiilijalanjäljen, on päästövähennyskeinojen löytäminen usein helppoa. Päästöjen vähentäminen ei välttämättä ole edes kallista – päinvastoin, esimerkiksi energiatehokkuustoimet auttavat alentamaan kustannuksia. Jos yritys pitää oman hiilijalanjälkensä pienentämistä epäoleellisena asiana, saattavat monet kustannustehokaat toimet jäädä toteuttamatta. Tämä heikentää yrityksen kilpailukykyä suhteessa muihin alan toimijoihin.

Myös hiilikädenjäljen kasvattaminen alkaa hiilijalanjäljen määrittämisestä

Organisaation hiilijalanjäljen lisäksi hiilijalanjälki voidaan laskea myös yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle. Viime viikkoina on nähty esimerkkejä siitä, että hiilijalanjälki nostetaan esiin niinkin arkipäiväisten tuotteiden kuin maidon ja kaurajuoman markkinoinissa. Oatly on alkanut ilmoittaa tuotteidensa hilijalanjäljen juomatölkkien kyljessä ja myös Juustoportti kertoi hyvittävänsä Vapaan lehmän maidon hiilijalanjäljen. Mitä useamman tuotteen kyljestä hiilijalanjälki löytyy, sitä tutummaksi asia tulee myös tavallisille kuluttajille. Kohta yrityksen on vaikeaa myydä omia tuotteitaan ja palveluitaan, ellei niiden hiilijalanjäljestä ole tietoakaan.

Sen lisäksi, että hiilijalanjälkien näkyväksi tekeminen auttaa erilaisten tuotteiden ilmastovaikutusten vertailussa, voi yritys määrittää tarjoamilleen tuotteille myös hiilikädenjäljen. Tuotteella on positiivinen hiilikädenjälki, jos tuotteen hiilijalanjälki on pienempi kuin asiakkaan nykyisin käyttämällä vastaavalla tuotteella, eli jos sen avulla voidaan pienentää asiakkaan toiminnan hiilijalanjälkeä.

Vaikka positiivisen hiilikädenjäljen määrittäminen kuulostaa paljon houkuttelevammalta kuin hiilijalanjäljen laskeminen, ei siihen ole oikotietä. Myös hiilikädenjäljen määrittämisen pohjaksi on tunnettava oman tuotteen hiilijalanjälki ja myös sen tuotteen hiilijalanjälki, johon sitä verrataan.

Kirjoittaja: Sari Siitonen

Clonet Oy auttaa asiakkaitaan hiilijalanjäljen määrittämisessä. Clonet on laskenut muun muassa Hyria Koulutus Oy:n, Savonlinnan Oopperajuhlien ja Teoston hiilijalanjäljet. Lisäksi Clonet avaa tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjälkiä OpenCO2.net -alustalla sekä kehittää alustalle entistä monipuolisempia hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennan työkaluja.