skip to Main Content

Clonet ja Hukka AI aloittavat yhteistyön

Clonet ja suomalainen hävikkiruoan mittaamiseen keskittynyt Hukka AI Oy aloittavat yhteistyön ruoan hävikin päästöjen vähentämisessä.

Hukka AI tarjoaa asiakkailleen älykkään SaaS-pohjaisen ohjelmistoratkaisun ruokahävikin mittaamiseen, analysointiin ja vähentämiseen. Hävikin mittaaminen pohjautuu helppokäyttöisyyteen: mittaamiseen tarvitaan ainoastaan internet ja päätelaite. Yhteistyössä Clonet auttaa Hukkaa hävikkiruoan ilmastovaikutusten määrittämisessä. Kumppanit myös tarjoavat toistensa palveluille näkyvyyttä ja tekevät markkinointiyhteistyötä.

Ruokahävikin määrittäminen ja vähentäminen ovat oleellisessa osassa organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”Merkittävä syy ilmastonmuutokseen on maapallon resurssien ylikäyttö. Hukan ratkaisun avulla yritykset ymmärtävät ruokahävikistä aiheutuvien kustannusten lisäksi jatkossa myös hävikkiin liittyvät ilmastovaikutukset, ja voivat hävikkiä vähentämällä pienentää myös päästöjään. On hienoa, että voimme tarjota Hukan käyttöön tarvittavat päästötiedot OpenCO2.net-alustan päästötietokannasta. ” sanoo Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

”Yhteistyö Clonetin kanssa tuo asiakkaillemme luotettavaa ja jäljitettävissä olevaa hiilijalanjälkitietoa hävikistä ja on samalla osa laajempaa kehitystä ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta tukevan ekosysteemin rakentamisessa.” sanoo Hukka AI:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Karhu.

OpenCO2.net on Clonetin kehittämä hiilijalanjälkialusta, josta löytyy Suomen kattavin päästökerrointietokanta ja standardipohjaiset työkalut tukemaan yritysten hiilineutraaliusmatkaa.  Clonet tarjoaa yrityksille OpenCO2.net käyttöoikeuksia, rajapintaa ajantasaisiin päästökerrointietoihin sekä yritysten tarpeisiin räätälöityjä hiilijalanjälkilaskureita. Varmennetuille laskennoille myönnämme Hiilijalanjälkimerkin.