Skip to content
Suomen Tekstiili & Muoti ry:lle toteutetulla laskurilla alan yritykset voivathelposti määrittää päästönsä ja seurata päästökehitystä. Projektissa myös selvitettiin suomalaisen muoti- ja tekstiilialan globaalit ilmastopäästöt.

Asiakastarina: Yksilöllinen laskuri ja selvitys globaaleista päästöistä

Clonet toteutti Suomen Tekstiili & Muoti ry:lle selvityksen suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaaleista ilmastovaikutuksista ja kehitti alan toimijoille suunnatun hiilijalanjälkilaskurin, jolla yritykset voivat selvittää hiilijalanjälkensä. 

Suomen Tekstiili & Muoti ry (STJM) halusi selvittää suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset ja tarjota osana Hiilineutraali Tekstiiliala 2035 -sitoumusta alan toimijoille konkreettisen työkalun, jolla yritykset voivat laskea päästönsä helposti ja luotettavasti. 

Clonet toteutti STJM:lle Greenhouse Gas Protocol -standardin mukaisen selainpohjaisen hiilialanjälkilaskurin, jolla tekstiili- ja muotialan yritykset voivat helposti ja luotettavasti laskea scope 1, 2 ja 3 päästönsä. Laskurin toteuttamista varten Clonet työskenteli tiiviisti Suomen Tekstiilin ja Muodin ja sen jäsenyritysten kanssa. Clonet varmisti laskurin soveltuvuuden alan toimijoille haastattelemalla useita alan yrityksiä, keräämällä kyselyllä yrityskohtaista dataa ja työskentelemällä yritysedustajista koostuvan ohjausryhmän kanssa. Laskuriin sisällytettiin myös mahdollisuus laskea tekstiilituotteiden käytönaikaiset päästöt ja tallentaa erilaisia laskentoja. 

Projektin yhteydessä Clonet toteutti Suomen Tekstiilin ja Muodin kanssa yhteistyössä selvityksen suomalaisen tekstiilialan globaaleista ilmastovaikutuksista. Selvityksessä huomioitiin suomalaisten tekstiili- ja muotialan toimijoiden raaka-aineiden valmistuksesta ja kuljetuksista syntyneet päästöt sekä valmiiden tekstiili- ja muotituotteiden käytönaikaiset päästöt. Raportissa annettiin myös ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi, joilla alan yritykset voivat pienentää päästöjään. 

”Tekstiiliala on luonteeltaan globaalia, ja merkittävä osa materiaalien ja tuotteiden valmistuksesta sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella. Halusimme tarjota tietoa siitä, missä suomalaisen tekstiilialan merkittävimmät päästöt syntyvät ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Uskon, että Clonetin asiantuntemuksella tuottama tieto ja alalle räätälöimä hiilijalanjälkilaskuri palvelevat laaja-alaisesti alan yritysten tarpeita” sanoo Satumaija Levón, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija.