Skip to content
Annosten ilmastovaikutukset voidaan mitata Aterian Ilmastolaskurilla

Asiakastarina: Forum Viriumin hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin Aterian Ilmastolaskuria

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium koordinoi Mission Zero Foodprint -hanketta, jonka puitteissa haettiin älykkäitä ratkaisuja pienten ravintola- ja ruoka-alan toimijoiden hiilineutraalin toiminnan tukemiseen.

Clonet tarjosi tähän haasteeseen ratkaisuna Aterian Ilmastolaskurin pilotointia ja kehittämistä. Hankkeen kautta tavoitettiin kahdeksan ravintolaa, jotka olivat kiinnostuneita omien ravintola-annostensa ilmastopäästöjen laskennasta. Clonet ja pilottiin osallistuvat ravintolat kävivät keskusteluja ravintoloiden toiminnasta ja sen aiheuttamista ilmastopäästöistä. Näihin keskusteluihin perustuen Clonet lähti rakentamaan laskuria, jonka avulla ravintolat ja kahvilat pystyvät tunnistamaan merkittävimmät ilmastopäästöjä aiheuttavat toimintonsa ja suunnittelemaan päästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Hankkeen päätyttyä laskurista on kehitetty kaupallinen tuote.

Forum Viriumin Kaisa Spilling on tyytyväinen hankkeen antiin, ”Clonetin Aterian Ilmastoalaskuri on ollut keskeinen kokeilu hankkeessamme. On hienoa, että tämän kokeilun tuloksena saatiin myös ihan uusi palvelu markkinoille. Aterian Ilmastolaskuri tarjoaa helposti käyttöönotettavan työkalun ravintoloille. On myös hienoa, että kaksi pilottiin osallistunutta yritystä – Clonet ja Hukka AI – ovat jatkaneet yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeenkin.”

Clonet toi Aterian Ilmastolaskurin ravintoloiden ja kahviloiden saataville 14.9.2021. Lisätietoja Aterian Ilmastolaskurista ja sen käyttöönotosta löytyy Aterian Ilmastolaskurin esittelysivulta.